publikacje

książki autorskie

Hohol, M. (2020). Foundations of geometric cognition. LondonNew York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429056291 [LINK] [Fragment]

Brożek, B., Hohol, M. (2014). Umysł matematyczny. Kraków: Copernicus Center Press (kolejne wydania: 2016, 2017) [LINK] [recenzje książki]

Hohol, M. (2013). Wyjaśnić umysł. Struktura teorii neurokognitywnych. Kraków: Copernicus Center Press (drugie wydanie: 2017) [LINK] [recenzje książki]

Hohol, M. (2016). Od samokontroli do cnoty: O mechanizmach moralności. Kraków: Copernicus Center Press (e-ebook) [LINK]

Poprzedni
Następny

redakcja naukowa numerów specjalnych czasopism

Miłkowski, M., Hohol, M. (red.) (2021). Explanations in cognitive science: unification vs pluralism. Synthese, 199(Suppl. 1), S1–S219 [LINK] [Artykuł wprowadzający: LINK | PDF].

Miłkowski, M., Hohol, M., Nowakowski, P. (red.) (2019). Mechanisms in psychology: The road towards unity?. Theory & Psychology, 29(5), 567–735 [LINK] [Artykuł wprowadzający: PDF]

redakcja naukowa książek

Brożek, B., Heller, M., Hohol, M. (red.). (2017). The concept of explanation. Kraków: Copernicus Center Press [LINK]

Brożek, B., Hohol, M., Kurek, Ł., Stelmach, J. (red.). (2013). W Świecie powinności. Kraków: Copernicus Center Press [LINK]

Stelmach, J., Brożek, B., Hohol, M. (red.). (2013). The many faces of normativity. Kraków: Copernicus Center Press [LINK]

Brożek, B., Olszewski, A., Hohol, M. (red.). (2012). Logic in theology. Kraków: Copernicus Center Press [LINK]

Brożek, B., Mączka, J., Grygiel, W. P., Hohol, M. (red.). (2011). Oblicza racjonalności. Wokół myśli Michała Hellera. Kraków: Copernicus Center Press [LINK]

Poprzedni
Następny

artykuły i rozdziały

Szymanek, P., Homan, M., van Elk, M., & Hohol, M. (2024). Effects of expectations and sensory unreliability on voice detection – A preregistered study. Consciousness and Cognition, 123, 103718. https://doi.org/10.1016/j.concog.2024.103718 [LINK] [PDF]

Hohol, M., Szymanek, P., Cipora, K. (2024). Analogue magnitude representation of angles and its relation to geometric expertise. Scientific Reports, 14(8997). https://doi.org/10.1038/s41598-024-59521-6 [LINK] [PDF]

Grodniewicz, J. P. & Hohol, M. (2024). Therapeutic chatbots as cognitive-affective artifacts. Topoi. https://doi.org/10.1007/s11245-024-10018-x [LINK] [PDF]

Szczygieł, M., & Hohol, M. (2024). The gender gap in math anxiety (and in a link between math anxiety and math performance too) is not so salient when other anxieties are controlled for. PsyArXiv preprint. https://doi.org/10.31234/osf.io/5trew [LINK]

Grodniewicz, J. P., Hohol, M. (2023). Waiting for a digital therapist: Three challenges on the path to psychotherapy delivered by artificial intelligence. Frontiers in Psychiatry, 14, https://doi.org/10.3389/fpsyt.2023.1190084 [LINK] [PDF]

Grodniewicz, J. P., Hohol, M. (2023). Therapeutic conversational artificial intelligence and the acquisition of self-understanding. The American Journal of Bioethics23(5), 59–61. https://doi.org/10.1080/15265161.2023.2191021 [LINK] [PDF]

Baran, B., Krzyżowski, M., Radai, Z., Francikowski, J., & Hohol, M. (2023). Geometry-based navigation in the dark: Layout symmetry facilitates spatial learning in the house cricket, Acheta domesticus, in the absence of visual cues. Animal Cognition, 23, 755–770. https://doi.org/10.1101/2019.12.28.886655 [LINK] [PDF]

Wołoszyn, K., Hohol, M., Kuniecki, M., & Winkielman, P. (2022). Restricting movements of lower face leaves recognition of emotional vocalizations intact but introduces a valence positivity bias. Scientific Reports, 12(16101), 1–10. https://doi.org/10.1038/s41598-022-18888-0 [LINK] [PDF]

Hohol, M., Wołoszyn, K., & Cipora, K. (2022). No fingers, no SNARC? Neither the finger counting starting hand, nor its stability robustly affect the SNARC effect. Acta Psychologica, 230, 103765. https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2022.103765 [LINK] [PDF]

Hohol, M., Wołoszyn K., Brożek, B. (2021). Making cognitive niches explicit: On the importance of external cognitive representations in accounting for cumulative culture. Frontiers in Integrative Neuroscience15(734930). https://doi.org/10.3389/fnint.2021.734930 [LINK] [PDF]

Miłkowski, M., Hohol, M. (2021). Explanations in cognitive science: Unication versus pluralism. Synthese199(Suppl. 1), S1–S17. https://doi.org/10.1007/s11229-020-02777-y [LINK] [PDF]

Hohol, M. (2021). Cognitive science: an interdisciplinary approach to mind and cognition. W: B. Brożek, M. Jakubiec, P. Urbańczyk (red.), Perspectives on interdisciplinarity (33–55), Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M. (2021). Matematyka w metaforach? O wyjaśnianiu pojęć matematycznych za pomocą metafor kognitywnych. W: M. Hetmański, A. Zykubek (red.), Metafory ucieleśnione (s. 49–72). Lublin: Academicon. https://doi.org/10.52097/acapress.9788362475810.49-72 [LINK]

Hohol, M., Willmes, K., Nęcka, E., Brożek, B., Nuerk, H.-C., Cipora, K. (2020). Professional mathematicians do not differ from others in the symbolic numerical distance and size effects. Scientific Reports, 10(11531). https://doi.org/10.1038/s41598-020-68202-z [LINK] [PDF]

Miłkowski, M., Hohol, M. Nowakowski, P. (2019). Mechanisms in psychology: The road towards unity? Theory & Psychology, 29(5), 567–578. https://doi.org/10.1177/0959354319875218 [PDF]

Hohol, M., Miłkowski, M. (2019). Cognitive artifacts for geometric reasoning. Foundations of Science, 24(4), 657–680. https://doi.org/10.1007/s10699-019-09603-w [LINK] [PDF]

Miłkowski, M., Hensel, W.M., Hohol, M. (2018). Replicability or reproducibility? On the replication crisis in computational neuroscience and sharing only relevant detail. Journal of Computational Neuroscience. 45(3)163–172. https://doi.org/10.1007/s10827-018-0702-z [LINK] [PDF]

Hohol, M., Wołoszyn, K., Nuerk, H.-C., Cipora, K. (2018). A large-scale survey on finger counting routines, their temporal stability and flexibility in educated adults. PeerJ, 6(e5878). https://doi.org/10.7717/peerj.5878 [LINK] [PDF]

Miłkowski, M., Clowes, R.W., Rucińska, Z., Przegalińska, A., Zawidzki, T., Gies, A., Krueger, J., McGann, M., Afeltowicz, Ł., Wachowski, W.M., Stjernberg, F., Loughlin, V., Hohol, M. (2018). From wide cognition to mechanisms: A silent revolution. Frontiers in Psychology9(2393) https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02393 [LINK] [PDF]

Hohol, M. (2018). Podstawy neuronauki poznawczej. W: B. Brożek, Ł. Kurek, J. Stelmach (red.), Prawo i nauki kognitywne (13-36), Warszawa: Wolters Kluwer [PDF]

Hohol, M. (2018). Od przestrzeni do abstrakcyjnych pojęć: W stronę teorii poznania geometrycznego. W: R. Murawski, J. Woleński (red.), Problemy filozofii matematyki i informatyki (129-143), Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza [PDF]

Hohol, M. (2018). Biopsychologiczne podstawy poznania geometrycznego. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce — Prace Komisji Filozofii Nauk Polskiej Akademii Umiejętności64, 137-165 [LINK] [PDF]

Hohol, M., Baran, B., Krzyżowski, M., Francikowski, J. (2017). Does spatial navigation have a blind-spot? Visiocentrism is not enough to explain the navigational behavior comprehensively. Frontiers in Behavioral Neuroscience11(154). https://doi.org/10.3389/fnbeh.2017.00154 [LINK] [PDF]

Wołoszyn, K., Hohol, M. (2017). Commentary: The poverty of embodied cognition. Frontiers in Psychology8(845). http://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00845 [LINK] [PDF]

Hohol, M., Cipora, K., Willmes, K., Nuerk, H.-C. (2017). Bringing back the balance: Domain-general processes are also important in numerical cognition. Frontiers in Psychology8(499). http://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00499 [LINK] [PDF]

Cipora, K., Hohol, M., Nuerk, H.-C., Willmes, K., Brożek, B., Kucharzyk, B., Nęcka, E. (2016) Professional mathematicians differ from controls in their spatial-numerical associations, Psychological Research, 80, 710–726. http://doi.org/10.1007/s00426-015-0677-6 [LINK] [PDF]

Kwiatek, Ł., Hohol, M. (2016). Embodiment, simulation and the meaning of language. W: J. Stelmach, B. Brożek, Ł. Kwiatek (red.), The normative mind (111–133). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Kwiatek, Ł., Hohol, M. (2016). The emergence of symbolic communication: From intentional gestures of great apes to human language. W: J. Stelmach, B. Brożek i Ł. Kurek (red.), The emergence of normative orders (184–213). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M., Furman, M. (2016). On explanation in neuroscience: The mechanistic framework. W: M. Heller, B. Brożek, M. Hohol (red.), The concept of explanation (207-235). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M. (2016). Między wolną wolą a samokontrolą. W: T. Adamczyk (red.), Wolność ocalona (147-163). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL [PDF]

Hohol, M., Wołoszyn, K. (2016). Ewolucja umysłu. W: M. Heller, J. Życiński, Dylematy ewolucji (293-310). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

M. Hohol (2016), Ucieleśniony podmiot: od wspólnej rozmaitości do 'ja’. W: A. Warmbier (red.), Spór o podmiotowość: Perspektywa interdyscyplinarna (177-190)Kraków: Księgarnia Akademicka [PDF]

Brożek, B., Hohol, M. (2015). Language as a tool: An insight form cognitive science. Studia Humana4(2), 16–25. http://doi.org/10.1515/sh-2015-0013 [PDF] [LINK]

Szczygieł, M., Cipora, K., Hohol, M. (2015). Liczenie na palcach w ontogenezie i jego znaczenie dla rozwoju kompetencji matematycznych. Psychologia Rozwojowa20(3), 23–33. http://doi.org/10.4467/20843879PR.15.014.3803 [PDF]

Hohol M., Cipora, K. (2015). Perspektywy i granice ucieleśnionego poznania matematycznego. W: R. Murawski (red.), Filozofia matematyki i informatyki (119-140). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M. (2015). Współczesne projekty naturalizacji moralności. W: J. Stelmach, B. Brożek, Ł. Kurek, K. Eliasz (red.), Naturalizm prawniczy: Interpretacje (196-208). Warszawa: Wolters Kluwer [PDF]

Hohol, M. (2015). Naturalne podstawy normatywności: Hobbes i Hume. W: J. Stelmach, B. Brożek, Ł. Kurek, K. Eliasz (red.), Naturalizm prawniczy: Stanowiska (22-33). Warszawa: Wolters Kluwer [PDF]

Cipora, K., Szczygieł, M., Hohol, M. (2014). Palce, które liczą: znaczenie liczenia na palcach dla poznania matematycznego u człowieka dorosłego. Psychologia-Etologia-Genetyka30, 59-73 [PDF]

Hohol, M. (2014). W stronę zunifikowanej wiedzy o umyśle: teorie międzydziedzinowe w naukach kognitywnychW: J. Woleński, A. Dąbroski (red.), Metodologiczne i teoretyczne problemy kognitywistyki (89-111). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M. (2014). To frame an opponent: Cognitive science and (legal) negotiations. W: J. Stelmach, B. Brożek (red.). Studies in the philosophy of law, Vol. 8 (103-119). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M., Urbańczyk, P. (2014). Some remarks on embodied-embedded social cognition. W: J. Dębiec, M. Heller, B. Brożek, J. LeDoux (red.), Emotional brain revisited (279-302). Kraków: Copernicus Center Press  [PDF]

Brożek, B., Hohol, M. (2013). Czy matematyka jest normatywna? W: J. Stelmach,  B. Brożek, Ł. Kurek, M. Hohol (red.), W Świecie powinności (173-200). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M., Urbańczyk, P. (2013). Self-deception: Between philosophy and cognitive neuroscience. W: J. Stelmach, B. Brożek, Ł. Kurek (red.), Philosophy In neuroscience (219-253). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M. (2013). The normativity of mathematics: A neurocognitive approach. W: J. Stelmach, B. Brożek, M. Hohol (red.), The many faces of normativity (191-222). Kraków: Kraków [PDF]

Hohol, M. (2012). Dlaczego Julian Barbour ogłosił koniec czasu? W: Z. Sajdek, M. Małecki, D. Bentke (red.), Wymiary czasu (108-122). Tarnów: Biblos [PDF]

Grygiel, W. P., Hohol M. (2011). Stephen Hawking’s ontology of physical theories. W: B. Brożek, J. Mączka, W.P. Grygiel (red.), Philosophy in science: Methods and aplications (105-115). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M. (2011). Matematyczność ucieleśniona. W: B. Brożek, J. Mączka, W.P. Grygiel, M. Hohol (red.), Oblicza racjonalności: Wokół myśli Michała Hellera (143-166). Kraków: Copernicus Center Press  [PDF]

Grygiel, W. P., Hohol, M., Piechowicz, R. (2011). Zmetaforyzowana matematyka i zmatematyzowana metafora. Logos i Ethos31(2), 147-168 [PDF]

Hohol, M. (2011). Czy potrzebna nam teoria fundamentalna? Refleksje na temat teorii świadomości Davida Chalmersa. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce44, 3-45 [PDF]

Polak, P., Hohol, M. (2011). Teoria względności Einsteina na tle rozważań metodologicznych Leona Chwistka. Filozofia nauki3(75), 107-125 [PDF]

Hohol, M. (2010). Michała Hellera nieliniowy model ewolucji nauki. W: Nauka – ludzka rzecz, tekst pokonferencyjny [PDF]

Butrymowski, P., Hohol, M. (2010). Romualda Swierzbieńskiego dwie krytyki teorii ewolucji. Semina Scientiarum 9, 6-34 [PDF]

Hohol, M. (2010). Moralność w świetle nauk ewolucyjnych. Semina Scientiarum, 9, 132-147 [PDF]

Hohol, M. (2010). Umysł: system sprzeczny, ale nietrywialny. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce47, 89-108 [PDF]

Hohol, M. (2009). Zjawisko kłamstwa w perspektywie nauk neurokognitywnych i ewolucyjnych. Semina Scientiarum8, 91-109 [PDF]

Hohol, M. (2009). Roger Penrose: pitagorejczyk zespolony? Semina Scientiarum8, 79-90 [PDF]

Grygiel, W. P., Hohol, M. (2009). Teoriopoznawcze i kognitywistyczne wyzwania matematycznego platonizmu. Logos i Ethos2(27), 25-42 [PDF]

Grygiel, W. P., Hohol, M. (2009). Rogera Penrose’a kwantowanie umysłu. Filozofia nauki3(67), 5-31 [PDF]

artykuły popularnonaukowe i publicystyka okołonaukowa

Hohol, M. (2023). Najtrudniejszy projekt świata. Tygodnik Powszechny 21(3854), dodatek Copernicus Festival, 20–22 [LINK] [PDF]

Hohol, M. (2023). Sztuczna inteligencja rozumie, że jesteśmy ludźmi? Tygodnik Powszechny, 9(3842), 11 [LINK]

 
Hohol, M., Wołoszyn-Hohol, K. (2022). Kryzys ucieleśnienia. Tygodnik Powszechny, 36(3817), 64-68 [LINK]
 
Hohol, M. (2022). Krótka historia poznawania mózgu. Znak, 803, 20–27 [LINK]
 

Hohol, M. (2021). Oko umysłu, Tygodnik Powszechny, 21, dodatek Copernicus Festival, 8–11 [PDF]

Hohol, M. (2021). Obrazy w umyśle: Bananowy eksperyment–Co widzą niewidomi–Wyobrażenia niepożądane–Dotyk liczby. Tygodnik Powszechny, 21, dodatek Copernicus Festival, 6–25 [PDF]
 
Hohol, M. (2021). Przez duże M, Tygodnik Powszechny, 11(3740), 14.03.2021, dodatek specjalny 11, 79–81 [LINK]

Hohol, M. (2021). Mózg matematyczny: Jak działa? Dlaczego czasem zawodzi? Jak go wspierać?. Wszechświat, 121(1–3), 15–20 [PDF]

Hohol, M., Baran, B. (2020). Umysł na sześciu nogach. Tygodnik Powszechny, 37(3714), 13.09.2020, dodatek Wielkie Pytania na Nowo 3, 72–75 [LINK] [PDF]

Hohol, M. (2020). Iskry świadomości. Copernicus Center Press Blog [LINK]

Hohol, M. (2019). Harari pod lupą: kognitywista czyta Homo deus, Znak, 774, 2833 [LINK]

Hohol, M. (2019). Szeroki umysł. Tygodnik Powszechny44(3669), 3.11.2019, dodatek Wielkie Pytania na Nowo, 114-116 [LINK]

Hohol, M. (2019). Homer, Euklides i narzędzia poznawcze. GraniceNauki.pl, 13.06.2019 [LINK]

Hohol, M. (2019). Where does geometric cognition come from?, Cognitive Science in Search of Unity Blog, 20.05.2019 [LINK]

Hohol, M., Miłkowski, M. (2019). Umysły i kąty. Tygodnik Powszechny, 2(3627), 13 stycznia 2018, 68-70 [LINK]

Rotkiewicz, M., współpraca: Hohol, M., Wołoszyn-Hohol, K. (2018). Minineurosłownik: Z jakich struktur i substancji składa się mózg. Polityka – Ja, my, oni31, 14-17 [LINK]

Hohol, M., Wołoszyn-Hohol, K. (2018). Świat oczami kota. Tygodnik Powszechny27(3599), 1 lipca 2018, 66-68 [LINK]

Hohol, M. (2018). Pszczoły 1, liczba 0. Tygodnik Powszechny, 25(3597), 9 (krótki komunikat na „Obraz tygodnia”) [LINK]

Wołoszyn-Hohol, K., Hohol, M. (2018). Rydwan z dwoma końmi: Historia badań nad emocjami. Tygodnik Powszechny18-19(3590-3591), 29 kwietnia 2018, dodatek Wielkie Pytania 10, 7-9 [LINK] [PDF]

Hohol, M. (2018) Metody badania mózgu. Tygodnik Powszechny18-19(3590-3591), 29 kwietnia 2018, dodatek Wielkie Pytania 10, passim [LINK] [PDF]

Hohol, M. (2018). Mózg rządzi! Polityka12(3153), 21 marca 2018, 67 [LINK]

Hohol, M. (2017). Frenologia, czyli mózg kawałek po kawałku. GraniceNauki.pl, 29.12.2017 [LINK]

Hohol, M. (2017). Historia mycia rąk, czyli trudne narodziny antyseptyki. GraniceNauki.pl, 29.12.2017 [LINK]

Hohol, M. (2017). Spór o człowieka. Tygodnik Powszechny, 50(3570), 10 grudnia 2017, dodatek Wielkie Pytania 8, 3-5 [LINK] [PDF]

Hohol, M. (2017). Myśl ucieleśniona. Nastroje (listopad 2017) [LINK]

Wołoszyn, K., Hohol, M. (2017). Koniec z małpowaniem, Tygodnik Powszechny, 29(3469), 12 lipca 2017, 58-60 [LINK]

Hohol, M. (2017). Umysł po drugiej stronie lustra. Polityka22(3112), 70-71 (31 maja 2017) [LINK]

Wołoszyn, K., Hohol, M. (2017). Emocjonalny rozum i sprawy beznadziejne. Tygodnik Powszechny17(3535), 68-71 (23 kwietnia 2017) [LINK] [PDF].

Hohol, M., Wołoszyn, K. (2017). Umysł ucieleśniony: Czyli jaki? Tygodnik Powszechny7(3527), dodatek Wielkie Pytania 4, 3–7 (12 lutego 2017); przedruk w: Tygodnik Powszechny: Wszystko co wiemy, Wydanie Specjalne 1(6), 70-74 (25 kwietnia 2018) [LINK]

Wołoszyn, K., Hohol, M. (2016). Na straży biologicznego porządku. Tygodnik Powszechny, 48, 10–11 (27 listopada 2016) [PDF]

Hohol, M., Baran, B. (2016). Myślę, więc wiem gdzie jestem. Tygodnik Powszechny41(3509), dodatek Wielkie Pytania 2, 21–22 (9 października 2016) [PDF]

Hohol, M. (2016). Mechanizmy cnoty. Znak730, 24–29 [LINK]

Brożek, B. Hohol, M. (2016). Homo fundamentalis. Znak, 729, 62-69 [LINK]

Kwiatek, Ł., Hohol M. (2016). Ale mądrale: Jak myślą zwierzęta? Polityka42(3081), 70–73 (12 października 2016) [LINK]

Hohol, M. (2016). Siedem mitów o mózgu. Tygodnik Powszechny37(3505), 10-14 (11 września 2016) [LINK]

Hohol, M. (2016). Myślenie naukowe: Diament, który trzeba oszlifować. W: Pokazać – Przekzać, książka pokonferencyjna. Warszawa: Centrum Nauki Kopernik [PDF]

Piękno jest najważniejsze, rozmowa z Semirem Zekim: M. Hohol i Ł. Kwiatek, „Znak”, 736, wrzesień 2016, s. 6–11 [LINK]

Hohol, M., Rotkiewicz, M. (2016). Plamy na mózgu. Polityka33(3072), 64-66 (10 sierpnia 2016) [LINK]; przedruk w 2018 jako: Zapalone struktury, w: Polityka – Ja, my, oni31, 112-114 [LINK]

Hohol, M. (2016). O gustach się dyskutuje. Tygodnik Powszechny21(3489), Katalog Copernicus Festival „Piękno”, 39–40 (22 maja 2016) [PDF]

Hohol, M., Kwiatek, Ł. (2016). Piękno w oczach zwierząt. Tygodnik Powszechny18(3486), 59–61 (1 maja 2016) (przedruk w TP21(3489), Katalog Copernicus Festival „Piękno”, 9–21 (22 maja 2016) [PDF]

Hohol,  M. (2016). Księga mózgu. Polityka – Niezbędnik Inteligenta1, 92–95 [LINK]

Hohol, M. (2016). Subiektywny przewodnik po książkach Księdza Cogito. Tygodnik Powszechny12(3480), Dodatek „W 80 lat dookoła Wszechświata – urodziny Michała Hellera”, 13–15 (20 marca 2016) [PDF]

Hohol, M., Łukasz, K. (2015), Kulturowa natura moralności, Znak725, 72–77 [LINK]

Hohol, M. (2015). Nostalgiczny mózg. Tygodnik Powszechny51-52(3467-3468), 84 (20-27 grudnia 2015) [LINK]

Hohol, M. (2015). Metafory umysłu. Polityka – Niezbędnik Inteligenta2, 83-87 [LINK]

Hohol, M.  (2015), Iluzoryczny jak wolna wola. Tygodnik Powszechny, 26(3442), 54-55 (28 czerwca 2015) [LINK]

Kwiatek, Ł., Hohol, M., (2015). W poszukiwaniu małpiego rozumu. Tygodnik Powszechny21(3437), Katalog Copernicus Festival „Geniusz”, 29-32 (24 maja 2015) [PDF]

Hohol, M. (2015). Test słodkiej pianki. Tygodnik Powszechny20(3436), 52-53 (17 maja 2015) [link]

Hohol, M., Kwiatek, Ł. (2015). Uniwersalny język. Tygodnik Powszechny17(3433), Dodatek Copernicus Festival „Geniusz”, 64-66 (26 kwietnia 2015) (przedruk w: TP21(3437), Katalog Copernicus Festival „Geniusz”, 11-14 (24 maja 2015)) [PDF]

Cipora, K., Hohol, M. (2015). Palce się liczą. Tygodnik Powszechny16(3432), 50-51 (19 kwietnia 2015) [link]

Muskuły samokontroli, czyli o ćwiczeniu naszej woli, z M. Hoholem rozmawiał Sz. Lucyk, Polska Agencja Prasowa – Nauka w Polsce, 28 lutego 2015 [link]

Hohol, M. (2015). Słabostki silnej woli. Tygodnik Powszechny1(3417), 52-53 (4 stycznia 2015) [link]

Hohol, M. (2014). Prezenty przynosi Darwin. Tygodnik Powszechny51-52(3415-3416), 90-91 (21-28 grudnia 2014) [link]

Hohol, M. (2014). Neuronowy szał zakupów. Tygodnik Powszechny50(3414), 46-47 (14 grudnia 2014) [PDF]

Hohol, M., Kwiatek, Ł. (2014). Schizma w ateizmie. Tygodnik Powszechny47(3411), 14-16 (23 listopada 2014) [PDF]

Hohol, M. (2014). Cud neurochirurgii. Tygodnik Powszechny44(3408), 8 (2 listopada 2014) (krótki komunikat na „Obraz Tygodnia”) [PDF]

Hohol, M. (2014). Czy można podglądać umysł?, Tygodnik Powszechny40(3404), Dodatek Wielkie Pytania, 10-12 (5 października 2014) [PDF]

Kwiatek, Ł., Hohol, M. (2014). Skala dobra i zła. Tygodnik Powszechny35(3399), 50-52 (31 sierpnia 2014) [PDF]

Hohol, M. (2014). Genealogia emocji. Charaktery57(213), 74-77 (wrzesień 2014) [PDF]

Hohol, M., Kwiatek,  Ł. (2014). Ewolucja natury ludzkiej. Tygodnik Powszechny31(3395), 48-49 (3 sierpnia 2014) [PDF]

Kwiatek, Ł., Hohol, M. (2014). Zmysł metafory, rozmowa z Piotrem Winkielmanem. Charaktery56(212), 80-83 (sierpień 2014) [PDF]

Hohol, M., Kwiatek, Ł. (2014). Korzenie języka, Tygodnik Powszechny19(3383), Katalog Copernicus Festival „Rewolucje”, 20-23 (11 maja 2014) [PDF]

Hohol, M., Kwiatek, Ł. (2014). Wewnętrzny kompas. Charaktery53(209), 70-75 (maj 2014) [PDF]

Hohol, M., Kwiatek, Ł. (2014). Samolubny opiekun. Charaktery48(204), 80-85 (styczeń 2014) [PDF]

Mózg ucieleśniony, Rozmowa M. Rotkiewicza z M. Hoholem, Polityka47(2934), 72-74 (20 listopada 2013) [LINK]

Brożek, B. Hohol, M. (2013). Geniusze, savanci i ludzkie kalkulatory. Charaktery46(202), 82-87 (listopad 2013) [PDF]

Hohol, M. (2013). Kilka mitów na temat teorii ewolucji. Granice nauki i Interia.pl (21 listopada 2013) [LINK]

Hohol, M. (2013). Umyśle, wyjaśnij sam siebie. Granice nauki i Interia.pl (16 kwietnia 2013) [LINK]

Hohol, M. (2013). Matematyka: mózg plus język plus metafora. Granice nauki i Interia.pl (08 stycznia 2013) [LINK]

Hohol, M., Kwiatek, Ł. (2012). Matematyka: język przyrody i program Wszechświata? Granice nauki i Interia.pl (13 grudnia 2012) [LINK]

Hohol, M. (2012). Czy czas jest iluzją? Granice nauki i Interia.pl (16 maja 2012) [LINK]

Hohol, M. (2012). Czy zdolność do oszukiwania uczyniła nas ludźmi? Granice nauki i Interia.pl (4 kwietnia 2012) [LINK]

Hohol, M. (2011). Neuroekonomia, czyli o mózgu i pieniądzach. Granice nauki i Interia.pl (30 grudnia 2011) [LINK]

Hohol, M. (2011). Memy – pasożyty w naszych umysłach. Granice nauki i Interia.pl (8 grudnia 2011) [LINK]

Hohol, M. (2011). Myślenie metaforami, czyli dlaczego „głowa do góry”? Granice nauki i Interia.pl (5 grudnia 2011) [LINK]

Hohol, M. (2011). Dlaczego człowiek jest z natury dobry? Granice nauki i Interia.pl (14 listopada 2011) [LINK]

 

recenzje książek

Hohol, M. (2013). Mózg, społeczeństwo i wolna wola. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce53, 271-280 (recenzja książki: M. Gazzaniga, Kto tu rządzi? Ja czy mój mózg) [PDF]

Hohol, M. (2013). O regułach w nowym świetle. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce52, 219-224 (recenzja książki: B. Brożek, Rule-rollowing: From imitation to the normative mind) [PDF]

Hohol, M. (2012). Nie należy zaniedbywać (neuro)nauki o pięknie. Logos i Ethos2(33), 231-239 (recenzja książki: S. Zeki, Blaski i cienie pracy mózgu. O miłości, sztuce i pogoni za pięknem) [PDF]

Hohol, M. (2012). Niezbędnik teoretyka i praktyka sztucznej inteligencji. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce50, 167-171 (recenzja książki: M. Flasiński, Wprowadzenie do sztucznej inteligencji) [PDF]

Hohol, M. (2011). Searle na nowo odkryty. Logos i Ethos1(30), 281-287 (recenzja książki: J. Searle, Umysł: krótkie wprowadzenie) [PDF]

Hohol M. (2010). Darwin jako przebrany za wroga przyjaciel religii. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce47,  161-165 (recenzja książki: F. Ayala, Dar Karola Darwina dla nauki i religii) [PDF]

Hohol, M. (2010). O umyśle, redukcji i emergencji. Logos i Ethos2(29), 245-249 (recenzja książki: R. Poczobut, Między redukcją a emergencją) [PDF]

przedmowy do książek

Hohol, M. (2018). Czy tylko ludzie mają umysły?, W: P. Godfrey-Smith, Inne umysły: Ośmiornice i prapoczątki świadomości (s. 9–15), Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Wołoszyn-Hohol, K., Hohol, M. (2017). Neurobiologia bliżej codzienności. W: J. LeDoux, Lęk: Neuronauka na tropie źródeł strachu i lęku (7-17) Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M., Kwiatek, Ł. (2014). Między konfliktem a integracjąW: D. Dennett, Nauka i religia (5-29)Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M., Marek, N. (2013). Kognitywistyka, neurofilozofia i badania nad moralnością: W: P. Churchland, Moralność mózgu. Co neuronauka mówi o moralności (7-13). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Brożek, B., Hohol, M., Kurek, Ł., Stelmach, J. (2013). Przedmowa. W: iidem (red.), W świecie powinności (5-9). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Stelmach, J., Brożek, B., Hohol, M. (2013). Preface. W: iidem (Eds.). The many faces of normativity (5-9). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Brożek, B., Olszewski, A., Hohol, M. (2013). Preface. W: iidem (Eds.). Logic in theology (5-7). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Brożek, B., Mączka, J., Grygiel, W. P., Hohol, M. (2011). Dum Deus Calculat… W: iidem (red.), Oblicza racjonalności: Wokół myśli Michała Hellera (9-13). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

tłumaczenia

Poldrack, R. (2022). Nauka czytania w myślach: Co neuroobrazowanie może powiedzieć o naszych umysłach. Tłum. M. Hohol, K. Wołoszyn. Kraków: Copernicus Center Press (oryginalnie: R. Poldrack (2020), The new mind readers: What neuroimaing can and cannot reveal about our thoughts. Princeton: Princeton University Press) [LINK]

Kosslyn, S.M., Miller, G.W. (2019). Górny mózg, dolny mózg. Tłum. N. Marek, M. Hohol. Kraków: Copernicus Center Press (oryginalnie:  Kosslyn, S.M., Miller, G.W. (2013). Top brain, bottom brain. New York: Simon & Schuster) [LINK]

LeDoux, J. (2017). Lęk: Neuronauka na tropie źródeł strachu i lęku. Tłum. K. Wołoszyn, M. Hohol. Kraków: Copernicus Center Press (oryginalnie: LeDoux, J. (2015). Anxious: Using the brain to understand and treat fear and anxiety. New York: Viking) [LINK]

Haack, S. (2015). O pragatyzmie prawniczym: dokąd prowadzi nas „Ścieżka prawa”. Tłum. N. Marek, M. Hohol. W: J. Stelmach, B. Brożek, Ł. Kurek, K. Eliasz (red.), Naturalizm prawniczy – stanowiska Wolters Kluwer, Warszawa: Wolters Kluwer (oryginalnie: Haack, S. (2005). On legal pragmatism: where does “The path of the law” lead us?The American Journal of Jurisprudence: An International Forum for Legal Philosophy50, 71-105) [PDF]

Churchland, P. S. (2013). Moralność mózgu: Co neuronauka mówi o moralności. Tłum. M. Hohol, N. Marek. Kraków: Copernicus Center Press (oryginalnie: Churchland, P. S. (2011). Braintrust: What neuroscience tells us about morality. Princeton-Oxford: Princeton University Press) [LINKfragment]

Hage, J. (2013). Deontyczna struktura świata: Analiza podstawowych pojęć normatywnych. Tłum. M. Furman, M. Hohol. W: B. Brożek, M. Hohol, Ł. Kurek, J. Stelmach (red.), W świecie powinności. Kraków: Copernicus Center Press, Kraków 2013 (oryginalnie: Hage, J. (2013). The deontic furniture of the world: An analysis of the basic concepts that embody normativity. W: J. Stelmach, B. Brożek, M. Hohol (red.), The Many faces of normativity. Kraków: Copernicus Center Press) [PDF]

Nęcka, E. (2013). Normatywność z perspektywy psychologicznej. Tłum. N. Marek, M. Hohol. W: B. Brożek, M. Hohol, Ł. Kurek, J. Stelmach (red.). W świecie powinności. Kraków: Copernicus Center Press (oryginalnie: Nęcka, E. (2013). Normativity: A psychological perspective. W: J. Stelmach, B. Brożek, M. Hohol (red.), The many faces of normativity. Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

redakcja wydawnicza i konsultacja tłumaczeń książek

Godfrey-Smith, P. (2018). Inne umysły: Ośmiornice i prapoczątki świadomości. Przeł. M. Adamiec-Siemiątkowski, Konsultacja naukowa tłumaczenia: M. Hohol, Kraków: Copernicus Center Press [LINK]

Hansen, A. (2018). W zdrowym ciele zdrowy mózg. Przeł. A. Toperek, Konsultacja naukowa tłumaczenia: M. Hohol. Kraków: Znak [LINK]

Grandin, T., Panek, R. (2016). Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów. Przeł. K. Mazurek, Konsultacja i redakcja naukowa tłumaczenia: K. Wołoszyn, M. Hohol. Kraków: Copernicus Center Press [LINK]

Heller, M. (2014). Granice nauki. Kraków: Copernicus Center Press (redakcja: M. Hohol i Ł. Kwiatek) [LINK]

Woleński, J. (2012). Logico-philosophical essays. Kraków: Copernicus Center Press (redakcja: M. Hohol) [LINK]

Brożek, B., Mączka, J., Grygiel, W. P. (Eds.). (2013). Philosophy in science: Methods and applications. Kraków: Copernicus Center Press (redakcja: M. Hohol) [LINK]

Stelmach, J., Załuski, W. (Eds.). (2011). Studies in the philosophy of law 7: Game theory and the law. Kraków: Copernicus Center Press (redakcja: M. Hohol) [LINK]