granty badawcze

Artefakty poznawcze w różnych skalach czasowych: Podejście integracyjne

kierownik projektu Opus, Narodowe Centrum Nauki, 2021/43/B/HS1/02868 (2022–2025)

Mathematical Cognition and Learning Lab:
Grant fundatorski

kierownik projektu, Inicjatywa Doskonałości–Uczelnia Badawcza UJ Ministerstwo Edukacji i Nauki (2022–2026)
zakończone projekty

Mechanizmy poznania geometrycznego

kierownik projektu Opus, Narodowe Centrum Nauki, 2015/19/B/HS1/03310 (2016–2020)

Kognitywistyka
w poszukiwaniu jedności

wykonawca projektu Sonata Bis, PI: Marcin Miłkowski, Narodowe Centrum Nauki, 2014/14/E/HS1/00803 (2015–2020)