granty badawcze

Mechanizmy poznania geometrycznego

kierownik projektu Opus, Narodowe Centrum Nauki, 2015/19/B/HS1/03310

Kognitywistyka
w poszukiwaniu jedności

wykonawca projektu Sonata Bis, Narodowe Centrum Nauki, 2014/14/E/HS1/00803