o mnie

Jestem doktorem habilitowanym psychologii i doktorem filozofii, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego afiliowanym w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ. Najogólniej rzecz ujmując, zajmuję się kognitywistyką, czyli interdyscyplinarnymi badaniami nad umysłem i poznaniem, szczególnie w perspektywie psychologii poznawczej. Interesuje mnie pytanie skąd wzięła się matematyka: jak nasze umysły przyswajają, przetwarzają i tworzą struktury matematyczne? Interesują mnie zarówno liczby: poświęciłem im książkę Umysł matematyczny (Kraków: CCPress 2014, wspólnie z prof. Bartoszem Brożkiem), jak i geometria: kognitywne podstawy tej ostatniej badałem w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki OPUS Mechanizmy poznania geometrycznego (2016-2020). Wydawnictwo Routledge (London-New York 2020) opublikowało moją książkę Foundations of geometric cognition. Od czasu doktoratu, na podstawie którego powstała moja pierwsza książka Wyjaśnić umysł: Struktura teorii neurokognitywnych (Kraków: CCPress 2013), zajmuję się również metodologią i filozofią nauk o poznaniu. Doświadczenie w tym zakresie zdobyłem pracując jako adiunkt w Zakładzie Logiki i Kognitywistyki IFiS PAN (2015-2020), w zespole prof. Marcina Miłkowskiego. Artykuły naukowe mojego (współ)autorstwa ukazały się dotychczas  w czasopismach, takich jak: Psychological Research, Frontiers in Behavioral Neuroscience, PeerJ: the Journal of Life and Environmental Sciences, Frontiers in Psychology, Foundations of Science, Journal of Computational Neuroscience, Theory and Psychology, Scientific Reports. Jestem członkiem European Society for Cognitive Psychology, Mathematical Cognition and Learning Society, Komisji Filozofii Nauk Polskiej Akademii Umiejętności oraz Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. Moja dotychczasowa praca została nagrodzona m.in. Nagrodą Naukową POLITYKI, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Start”. Przetłumaczyłem kilka książek (Patricii Churchland, Josepha LeDoux, Stephena Kosslyna, Russella Poldracka). Zajmuję się także popularyzacją nauki. Jako autor artykułów współpracuję z redakcjami Tygodnika Powszechnego oraz Polityki, wcześniej pisywałem również m.in. do Charakterów oraz dla portalu Interia.pl. Moje podcasty znaleźć można na kanale YouTube Copernicus Center. Jestem współzałożycielem i członkiem rady Copernicus College, pierwszego polskiego portalu MOOC, czyli e-uniwersytetu. Mieszkam w Krakowie.

Działalność

 • Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, afiliowany w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ
 • członek European Society for Cognitive Psychology, Mathematical Cognition and Learning Society, Komisji Filozofii Nauk Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego
 • popularyzator nauki: współpracownik działów naukowych Tygodnika Powszechnego i Polityki
 • współzałożyciel i członek rady Copernicus College – pierwszego polskiego portalu MOOC (e-uniwersytetu)

Nagrody i wyróżnienia

 • Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Start” (2018)
 • Nagroda Naukowa POLITYKI (2013)
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2013-2016)
 • Stypendium doktoranckie (2013) i podoktorskie (2014) finansowane ze środków Fundacji Johna Templetona

Obszary zainteresowań badawczych

 • kognitywistyka
 • psychologia poznawcza
 • psychologia porównawcza (etologia kognitywna)
 • pojęciowe i metodologiczne zagadnienia nauk o poznaniu

Prowadzone aktualnie badania:

 • mechanizmy poznania numerycznego u ludzi
 • mechanizmy orientacji przestrzennej na podstawie geometrii środowiska u owadów