o mnie

Jestem pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunktem w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Najogólniej rzecz ujmując, zajmuję się kognitywistyką, czyli interdyscyplinarnymi badaniami ludzkiego umysłu. W szczególności interesuje mnie pytanie skąd wzięła się matematyka, konkretniej jak nasze umysły przyswajają, przetwarzają i tworzą struktury matematyczne. Interesują mnie zarówno liczby: poświęciłem im książkę Umysł matematyczny, napisaną wspólnie z Bartoszem Brożkiem, jak i geometria: kognitywne podstawy tej ostatniej badam aktualnie w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki OPUS Mechanizmy poznania geometrycznego. Niedawno napisałem książkę  Foundations of geometric cognition, wydaną przez wydawnictwo Routledge (London-New York 2020). W 2013 roku obroniłem swój doktorat na temat metodologii nauk o poznaniu, na podstawie którego powstała książka Wyjaśnić umysł: Struktura teorii neurokognitywnych. Publikowałem dotychczas m.in. w czasopismach naukowych, takich jak Psychological Research, Frontiers in Behavioral Neuroscience, PeerJ: the Journal of Life and Environmental Sciences, Frontiers in Psychology, Foundations of Science, Journal of Computational Neuroscience. Moja dotychczasowa praca została nagrodzona m.in. Nagrodą Naukową POLITYKI, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Start”. Przetłumaczyłem kilka książek o tematyce naukowej. Wiele czasu (a także serca) poświęcam upowszechnianiu i popularyzacji nauki. Jako autor artykułów współpracuję z redakcjami Tygodnika Powszechnego oraz Polityki, wcześniej pisywałem również m.in. do Charakterów oraz dla portalu Interia.pl. Jeśli czas tylko na to pozwala, chętnie wygłaszam rozmaite wykłady popularnonaukowe, jestem także członkiem rady Copernicus College, pierwszego polskiego portalu MOOC, albo jak kto woli, e-uniwersytetu. Prócz mojej specjalności, moja działalność popularyzatorska skupia się na tym bez czego „nic w biologii nie ma sensu”, a więc na darwinowskiej teorii ewolucji. Od urodzenia mieszkam w Krakowie.

Działalność

 • adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • post-doc w Sekcji Kognitywistyki w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
 • członek Komisji Filozofii Nauk Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego
 • kierownik grantu Mechanisms of Geometric Cognition (NCN) oraz wykonawca grantu Cognitive Science in Search of Unity (NCN)
 • popularyzator nauki: współpracownik działów naukowych Tygodnika Powszechnego i Polityki
 • członek zespołu Copernicus College – pierwszego polskiego portalu MOOC

Nagrody i wyróżnienia

 • Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Start” (2018)
 • Nagroda Naukowa POLITYKI (2013)
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2013-2016)
 • Stypendium doktoranckie (2013) i podoktorskie (2014) finansowane ze środków Fundacji Johna Templetona

Obszary zainteresowań badawczych

 • kognitywistyka
 • psychologia poznawcza
 • etologia kognitywna
 • metodologia nauk o poznaniu

Prowadzone aktualnie badania:

 • mechanizmy poznania numerycznego i geometrycznego
 • unifikacja i integracja kognitywistyki w perspektywie mechanistycznej