o mnie

Jestem doktorem habilitowanym psychologii i doktorem filozofii; pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim jako adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Aktualnie kieruję również Copernicus Center Lab w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego „FutureSoc” w Inicjatywie DoskonałościUczelnia Badawcza na Uniwersytecie Jagiellońskim. Najogólniej rzecz ujmując, zajmuję się kognitywistyką, czyli interdyscyplinarnymi badaniami ludzkiego umysłu, a w szczególności psychologią poznawczą. Interesuje mnie pytanie skąd wzięła się matematyka, konkretniej jak nasze umysły przyswajają, przetwarzają i tworzą struktury matematyczne. W tym celu wykorzystuję metody psychologii eksperymentalnej. Interesują mnie zarówno liczby: poświęciłem im książkę Umysł matematyczny (Kraków: CCPress 2014), napisaną wspólnie z prof. Bartoszem Brożkiem, jak i geometria: kognitywne podstawy tej ostatniej badałem ostatnio w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki OPUS Mechanizmy poznania geometrycznego (2016-2020). Niedawno wydawnictwo Routledge (London-New York 2020) opublikowało moją książkę Foundations of geometric cognition. W 2013 roku obroniłem swój doktorat na temat metodologii nauk o poznaniu, na podstawie którego powstała książka Wyjaśnić umysł: Struktura teorii neurokognitywnych (Kraków: CCPress 2013). Tematykę tę kontynuowałem pracując jako adiunkt w Sekcji Kognitywistyki IFiS PAN (2015-2020), w ramach projektu Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności: unifikacja i integracja badań interdyscyplinarnych, pod kierunkiem prof. Marcina Miłkowskiego. Artykuły naukowe mojego (współ)autorstwa ukazały się dotychczas  w czasopismach, takich jak: Psychological Research, Frontiers in Behavioral Neuroscience, PeerJ: the Journal of Life and Environmental Sciences, Frontiers in Psychology, Foundations of Science, Journal of Computational Neuroscience, Theory and Psychology, Scientific Reports. Jestem członkiem European Society for Cognitive Psychology, Mathematical Cognition and Learning Society, Komisji Filozofii Nauk Polskiej Akademii Umiejętności oraz Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. Moja dotychczasowa praca została nagrodzona m.in. Nagrodą Naukową POLITYKI, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Start”. Przetłumaczyłem kilka książek (Patricii Churchland, Josepha LeDoux, Stephena Kosslyna). Wiele czasu (a także serca) poświęcam upowszechnianiu i popularyzacji nauki. Jako autor artykułów współpracuję z redakcjami Tygodnika Powszechnego oraz Polityki, wcześniej pisywałem również m.in. do Charakterów oraz dla portalu Interia.pl. Jeśli czas tylko na to pozwala, chętnie wygłaszam rozmaite wykłady popularnonaukowe, jestem także członkiem rady Copernicus College, pierwszego polskiego portalu MOOC, czyli uniwersytetu. Prócz mojej specjalności, moja działalność popularyzatorska skupia się na tym bez czego „nic w biologii nie ma sensu”, a więc na darwinowskiej teorii ewolucji. Od urodzenia mieszkam w Krakowie.

Działalność

 • adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • kierownik Copernicus Center Lab w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego „FutureSoc” w Inicjatywie DoskonałościUczelnia Badawcza na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • członek European Society for Cognitive Psychology, Mathematical Cognition and Learning Society, Komisji Filozofii Nauk Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego
 • popularyzator nauki: współpracownik działów naukowych Tygodnika Powszechnego i Polityki
 • współzałożyciel i członek rady Copernicus College – pierwszego polskiego portalu MOOC (e-uniwersytetu)

Nagrody i wyróżnienia

 • Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Start” (2018)
 • Nagroda Naukowa POLITYKI (2013)
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2013-2016)
 • Stypendium doktoranckie (2013) i podoktorskie (2014) finansowane ze środków Fundacji Johna Templetona

Obszary zainteresowań badawczych

 • kognitywistyka
 • psychologia poznawcza
 • psychologia porównawcza (etologia kognitywna)
 • pojęciowe i metodologiczne zagadnienia nauk o poznaniu

Prowadzone aktualnie badania:

 • mechanizmy poznania numerycznego u ludzi
 • mechanizmy orientacji przestrzennej na podstawie geometrii środowiska u owadów