artykuły i rozdziały

Hohol, M., Szymanek, P., Cipora, K. (2023). Analog magnitude representation of angles and its relation to geometric expertise. PsyArXiv [preprint], https://doi.org/10.31234/osf.io/z7dy9 [LINK]

Grodniewicz, J. P., Hohol, M. (2023). Waiting for a digital therapist: Three challenges on the path to psychotherapy delivered by artificial intelligence. Frontiers in Psychiatry, 14, https://doi.org/10.3389/fpsyt.2023.1190084 [LINK]

Grodniewicz, J. P., Hohol, M. (2023). Therapeutic conversational artificial intelligence and the acquisition of self-understanding. The American Journal of Bioethics23(5), 59–61. https://doi.org/10.1080/15265161.2023.2191021 [LINK] [PDF]

Baran, B., Krzyżowski, M., Radai, Z., Francikowski, J., & Hohol, M. (2023). Geometry-based navigation in the dark: Layout symmetry facilitates spatial learning in the house cricket, Acheta domesticus, in the absence of visual cues. Animal Cognition, 23, 755–770. https://doi.org/10.1101/2019.12.28.886655 [LINK] [PDF]

Wołoszyn, K., Hohol, M., Kuniecki, M., & Winkielman, P. (2022). Restricting movements of lower face leaves recognition of emotional vocalizations intact but introduces a valence positivity bias. Scientific Reports, 12(16101), 1–10. https://doi.org/10.1038/s41598-022-18888-0 [LINK] [PDF]

Hohol, M., Wołoszyn, K., & Cipora, K. (2022). No fingers, no SNARC? Neither the finger counting starting hand, nor its stability robustly affect the SNARC effect. Acta Psychologica, 230, 103765. https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2022.103765 [LINK] [PDF]

Hohol, M., Wołoszyn K., Brożek, B. (2021). Making cognitive niches explicit: On the importance of external cognitive representations in accounting for cumulative culture. Frontiers in Integrative Neuroscience15(734930). https://doi.org/10.3389/fnint.2021.734930 [LINK] [PDF]

Miłkowski, M., Hohol, M. (2021). Explanations in cognitive science: Unification versus pluralism. Synthese199(Suppl. 1), S1–S17. https://doi.org/10.1007/s11229-020-02777-y [LINK] [PDF]

Hohol, M. (2021). Cognitive science: an interdisciplinary approach to mind and cognition. W: B. Brożek, M. Jakubiec, P. Urbańczyk (red.), Perspectives on interdisciplinarity (33–55), Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M. (2021). Matematyka w metaforach? O wyjaśnianiu pojęć matematycznych za pomocą metafor kognitywnych. W: M. Hetmański, A. Zykubek (red.), Metafory ucieleśnione (s. 49–72). Lublin: Academicon. https://doi.org/10.52097/acapress.9788362475810.49-72 [LINK]

Hohol, M., Willmes, K., Nęcka, E., Brożek, B., Nuerk, H.-C., Cipora, K. (2020). Professional mathematicians do not differ from others in the symbolic numerical distance and size effects. Scientific Reports, 10(11531). https://doi.org/10.1038/s41598-020-68202-z [LINK] [PDF]

Miłkowski, M., Hohol, M. Nowakowski, P. (2019). Mechanisms in psychology: The road towards unity? Theory & Psychology, 29(5), 567–578. https://doi.org/10.1177/0959354319875218 [PDF]

Hohol, M., Miłkowski, M. (2019). Cognitive artifacts for geometric reasoning. Foundations of Science, 24(4), 657–680. https://doi.org/10.1007/s10699-019-09603-w [LINK] [PDF]

Miłkowski, M., Hensel, W.M., Hohol, M. (2018). Replicability or reproducibility? On the replication crisis in computational neuroscience and sharing only relevant detail. Journal of Computational Neuroscience45(3)163–172. https://doi.org/10.1007/s10827-018-0702-z [LINK] [PDF]

Hohol, M., Wołoszyn, K., Nuerk, H.-C., Cipora, K. (2018). A large-scale survey on finger counting routines, their temporal stability and flexibility in educated adults. PeerJ 6(e5878). https://doi.org/10.7717/peerj.5878 [LINK] [PDF]

Miłkowski, M., Clowes, R.W., Rucińska, Z., Przegalińska, A., Zawidzki, T., Gies, A., Krueger, J., McGann, M., Afeltowicz, Ł., Wachowski, W.M., Stjernberg, F., Loughlin, V., Hohol, M. (2018). From wide cognition to mechanisms: A silent revolution. Frontiers in Psychology, 9(2393) https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02393 [LINK] [PDF]

Hohol, M. (2018). Podstawy neuronauki poznawczej. W: B. Brożek, Ł. Kurek, J. Stelmach (red.), Prawo i nauki kognitywne (13-36), Warszawa: Wolters Kluwer [PDF]

Hohol, M. (2018). Od przestrzeni do abstrakcyjnych pojęć: W stronę teorii poznania geometrycznego. W: R. Murawski, J. Woleński (red.), Problemy filozofii matematyki i informatyki (129-143), Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza [PDF]

Hohol, M. (2018). Biopsychologiczne podstawy poznania geometrycznego. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce — Prace Komisji Filozofii Nauk Polskiej Akademii Umiejętności64, 137-165 [LINK] [PDF]

Hohol, M., Baran, B., Krzyżowski, M., Francikowski, J. (2017). Does spatial navigation have a blind-spot? Visiocentrism is not enough to explain the navigational behavior comprehensively. Frontiers in Behavioral Neuroscience11(154). https://doi.org/10.3389/fnbeh.2017.00154 [LINK] [PDF]

Wołoszyn, K., Hohol, M. (2017). Commentary: The poverty of embodied cognition. Frontiers in Psychology, 8(845). http://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00845 [LINK] [PDF]

Hohol, M., Cipora, K., Willmes, K., Nuerk, H.-C. (2017). Bringing back the balance: Domain-general processes are also important in numerical cognition. Frontiers in Psychology, 8(499). http://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00499 [LINK] [PDF]

Cipora, K., Hohol, M., Nuerk, H.-C., Willmes, K., Brożek, B., Kucharzyk, B., Nęcka, E. (2016) Professional mathematicians differ from controls in their spatial-numerical associations, Psychological Research, 80, 710–726. http://doi.org/10.1007/s00426-015-0677-6 [LINK] [PDF]

Kwiatek, Ł., Hohol, M. (2016). Embodiment, simulation and the meaning of language. In J. Stelmach, B. Brożek, Ł. Kwiatek (Eds.), The normative mind (111–133). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Kwiatek, Ł., Hohol, M. (2016). The emergence of symbolic communication: From intentional gestures of great apes to human language. In J. Stelmach, B. Brożek i Ł. Kurek (Eds.), The emergence of normative orders (184–213). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M., Furman, M. (2016). On explanation in neuroscience: The mechanistic framework. In M. Heller, B. Brożek, M. Hohol (Eds), The concept of explanation (207-235). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M. (2016). Między wolną wolą a samokontrolą. W: T. Adamczyk (red.), Wolność ocalona (147-163). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL [PDF]

Hohol, M., Wołoszyn, K. (2016). Ewolucja umysłu. W: M. Heller, J. Życiński, Dylematy ewolucji (293-310). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

M. Hohol (2016), Ucieleśniony podmiot: od wspólnej rozmaitości do 'ja’. W: A. Warmbier (red.), Spór o podmiotowość: Perspektywa interdyscyplinarna (177-190). Kraków: Księgarnia Akademicka [PDF]

Brożek, B., Hohol, M. (2015). Language as a tool: An insight form cognitive science. Studia Humana, 4(2), 16–25. http://doi.org/10.1515/sh-2015-0013 [PDF] [LINK]

Szczygieł, M., Cipora, K., Hohol, M. (2015). Liczenie na palcach w ontogenezie i jego znaczenie dla rozwoju kompetencji matematycznych. Psychologia Rozwojowa, 20(3), 23–33. http://doi.org/10.4467/20843879PR.15.014.3803 [PDF]

Hohol M., Cipora, K. (2015). Perspektywy i granice ucieleśnionego poznania matematycznego. W: R. Murawski (red.), Filozofia matematyki i informatyki (119-140). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M. (2015). Współczesne projekty naturalizacji moralności. W: J. Stelmach, B. Brożek, Ł. Kurek, K. Eliasz (red.), Naturalizm prawniczy: Interpretacje (196-208). Warszawa: Wolters Kluwer [PDF]

Hohol, M. (2015). Naturalne podstawy normatywności: Hobbes i Hume. W: J. Stelmach, B. Brożek, Ł. Kurek, K. Eliasz (red.), Naturalizm prawniczy: Stanowiska (22-33). Warszawa: Wolters Kluwer [PDF]

Cipora, K., Szczygieł, M., Hohol, M. (2014). Palce, które liczą: znaczenie liczenia na palcach dla poznania matematycznego u człowieka dorosłego. Psychologia-Etologia-Genetyka30, 59-73 [PDF]

Hohol, M. (2014). W stronę zunifikowanej wiedzy o umyśle: teorie międzydziedzinowe w naukach kognitywnych. W: J. Woleński, A. Dąbrowski (red.), Metodologiczne i teoretyczne problemy kognitywistyki (89-111). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M. (2014). To frame an opponent: Cognitive science and (legal) negotiations. In J. Stelmach, B. Brożek (Eds.). Studies in the philosophy of law, Vol. 8 (103-119). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M., Urbańczyk, P. (2014). Some remarks on embodied-embedded social cognition. In J. Dębiec, M. Heller, B. Brożek, J. LeDoux (Eds.), Emotional brain revisited (279-302). Kraków: Copernicus Center Press  [PDF]

Brożek, B., Hohol, M. (2013). Czy matematyka jest normatywna? W: J. Stelmach,  B. Brożek, Ł. Kurek, M. Hohol (red.), W Świecie powinności (173-200). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M., Urbańczyk, P. (2013). Self-deception: Between philosophy and cognitive neuroscience. In J. Stelmach, B. Brożek, Ł. Kurek (Eds.), Philosophy In neuroscience (219-253). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M. (2013). The normativity of mathematics: A neurocognitive approach. In J. Stelmach, B. Brożek, M. Hohol (Eds.), The many faces of normativity (191-222). Kraków: Kraków [PDF]

Hohol, M. (2012). Dlaczego Julian Barbour ogłosił koniec czasu? W: Z. Sajdek, M. Małecki, D. Bentke (red.), Wymiary czasu (108-122). Tarnów: Biblos [PDF]

Grygiel, W. P., Hohol M. (2011). Stephen Hawking’s ontology of physical theories. In B. Brożek, J. Mączka, W.P. Grygiel (Eds.), Philosophy in science: Methods and aplications (105-115). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M. (2011). Matematyczność ucieleśniona. W: B. Brożek, J. Mączka, W.P. Grygiel, M. Hohol (red.), Oblicza racjonalności: Wokół myśli Michała Hellera (143-166). Kraków: Copernicus Center Press  [PDF]

Grygiel, W. P., Hohol, M., Piechowicz, R. (2011). Zmetaforyzowana matematyka i zmatematyzowana metafora. Logos i Ethos, 31(2), 147-168 [PDF]

Hohol, M. (2011). Czy potrzebna nam teoria fundamentalna? Refleksje na temat teorii świadomości Davida Chalmersa. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce44, 3-45 [PDF]

Polak, P., Hohol, M. (2011). Teoria względności Einsteina na tle rozważań metodologicznych Leona Chwistka. Filozofia nauki, 3(75), 107-125 [PDF]

Hohol, M. (2010). Michała Hellera nieliniowy model ewolucji nauki. W: Nauka – ludzka rzecz, tekst pokonferencyjny [PDF]

Butrymowski, P., Hohol, M. (2010). Romualda Swierzbieńskiego dwie krytyki teorii ewolucji. Semina Scientiarum 9, 6-34 [PDF]

Hohol, M. (2010). Moralność w świetle nauk ewolucyjnych. Semina Scientiarum, 9, 132-147 [PDF]

Hohol, M. (2010). Umysł: system sprzeczny, ale nietrywialny. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 47, 89-108 [PDF]

Hohol, M. (2009). Zjawisko kłamstwa w perspektywie nauk neurokognitywnych i ewolucyjnych. Semina Scientiarum, 8, 91-109 [PDF]

Hohol, M. (2009). Roger Penrose: pitagorejczyk zespolony? Semina Scientiarum, 8, 79-90 [PDF]

Grygiel, W. P., Hohol, M. (2009). Teoriopoznawcze i kognitywistyczne wyzwania matematycznego platonizmu. Logos i Ethos2(27), 25-42 [PDF]

Grygiel, W. P., Hohol, M. (2009). Rogera Penrose’a kwantowanie umysłu. Filozofia nauki, 3(67), 5-31 [PDF]