dydaktyka

Zajęcia prowadzone na UJ w roku akademickim 2019/2020:

  • Poznanie matematyczne (sem. zimowy, poniedziałki, godz. 16.00-17.30, ul. Grodzka 52, s. 96) (link do USOS) (opis: s. lic. | s. mgr) (prezentacje)

  • Seminarium kognitywistyczne (sem. letni)

W przeszłości prowadziłem także następujące kursy:

Seminarium kognitywistyczne, Psychologia poznawczaCognitive Science, Procesy poznawcze i neurokognitywistyka, Poznanie matematycznePoznanie ucieleśnioneStruktura teorii neurokognitywnychUmysł społecznyLingwistyka kognitywnaUmysł a nauki ewolucyjneWprowadzenie do filozofii umysłu i kognitywistyki, Philosophy: Tools for thinkingWstęp do filozofiiFilozofia przyrody, Filozofia naukiLogika, Filozofia umysłu.