dydaktyka

Zajęcia prowadzone na UJ w roku akademickim 2020/2021:

  • Poznanie matematyczne (Kognitywistyka, sem. zimowy, poniedziałki, godz. 16.00-17.30, wykład online na MS Teams) (opis kursu)
  • Seminarium kognitywistyczne (Kognitywistyka, sem. letni, poniedziałki, godz. 14:30-16.00, online na MS Teams) (opis kursu)
  • Interdisciplinary research projects (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, sem. letni, czw., godz. 15:00-16:30, online na MS Teams)
 

promotor prac dyplomowych

Zapraszam zainteresowanych studentów UJ do kontaktu w sprawie prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich). Chętnie przedyskutuję wstępny pomysł i zastanowimy się wspólnie nad doprecyzowaniem tematu. Proszę wziąć jednak pod uwagę następujące informacje:

  • Preferowana tematyka to ta zgodna z obszarami moich dotychczasowych badań: poznanie matematyczne (szeroko rozumiana psychologia/kognitywistyka matematyki), przetwarzanie pojęć abstrakcyjnych, metodologiczne i pojęciowe zagadnienia (neuro)kognitywistyki, etologia kognitywna. Chętnie podejmę również współpracę w obszarach, takich jak psychologia/kognitywistyka edukacji oraz metanauka (naukometria).
  • Typy prac: prace licencjackie mogą mieć charakter teoretyczny lub empiryczny; w przypadku magisteriów preferuję prace empiryczne.
  • Wymagania wstępne: każdy student planujący badania z wykorzystaniem danej metodologii (np. eksperymenty behawioralne, big data itd.) powinien dysponować przynajmniej elementarną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami komputerowymi w zakresie statystyki i analizy danych związanych z daną metodą.
  • Język: prace pod moim kierunkiem pisane mogą być w języku polskim lub angielskim.
  • Uwaga: w danym momencie mogę być promotorem tylko ograniczonej ilości prac licencjackich i magisterskich, dlatego nie zawsze mogę przyjąć wszystkie chętne osoby; we współpracy nie biorę pod uwagę średniej ocen ze studiów, ocen z poszczególnych kursów itd., ale powyższe kryteria.