publikacje

Książki (autorskie i redakcje naukowe)

Brożek, B., Hohol, M. (2014). Umysł matematyczny. Kraków: Copernicus Center Press (kolejne wydania: 2016, 2017) [LINK] [fragment]

Hohol, M. (2013). Wyjaśnić umysł. Struktura teorii neurokognitywnych. Kraków: Copernicus Center Press (drugie wydanie: 2017) [LINK] [fragment]

Brożek, B., Heller, M., Hohol, M. (Eds.). (2017). The concept of explanation. Kraków: Copernicus Center Press [LINK]

Brożek, B., Hohol, M., Kurek, Ł., Stelmach, J. (red.). (2013). W Świecie puwinności. Kraków: Copernicus Center Press [LINK]

Stelmach, J., Brożek, B., Hohol, M. (Eds.). (2013). The many faces of normativity. Kraków: Copernicus Center Press [LINK]

Brożek, B., Olszewski, A., Hohol, M. (Eds.). (2012). Logic in theology. Kraków: Copernicus Center Press [LINK]

Brożek, B., Mączka, J., Grygiel, W. P., Hohol, M. (red.). (2011). Oblicza racjonalności. Wokół myśli Michała Hellera. Kraków: Copernicus Center Press [LINK]

Hohol, M. (2016). Od samokontroli do cnoty: O mechanizmach moralności. Kraków: Copernicus Center Press (mini e-ebook) [LINK]

Redakcja numerów specjalnych czasopism

Miłkowski, M., Hohol, M. (2018). Explanations in cognitive science: Unification vs pluralism. Synthese (Special Issue), w przygotowaniu.

Miłkowski, M., Hohol, M. (2018). Mechanisms in cognitive science. Topics in Cognitive Science (Special Issue), w przygotowaniu.

Artykuły naukowe w czasopismach i rozdziały w książkach

Miłkowski, M., Clowes, R.W., Rucińska, Z., Przegalińska, A., Zawidzki, T., Gies, A., Krueger, J., McGann, M., Afeltowicz, Ł., Wachowski, W.M., Stjernberg, F., Loughlin, V., Hohol, M. (2018). From wide cognition to mechanisms: A silent revolution. Frontiers in Psychology, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02393 [LINK]

Miłkowski, M., Hensel, W.M., Hohol, M. (2018). Replicability or reproducibility? On the replication crisis in computational neuroscience and sharing only relevant detail. Journal of Computational Neuroscience. online first, https://doi.org/10.1007/s10827-018-0702-z [LINK] [PDF]

Hohol, M., Wołoszyn, K., Nuerk, H.-C., Cipora, K. (2018). A large-scale survey on finger counting routines, their temporal stability and flexibility in educated adults. PeerJ 6(e5878). https://doi.org/10.7717/peerj.5878 [LINK] [PDF]

Hohol, M. (2018). Podstawy neuronauki poznawczej. W: B. Brożek, Ł. Kurek, J. Stelmach (red.), Prawo i nauki kognitywne (13-36), Warszawa: Wolters Kluwer [PDF]

Hohol, M. (2018). Od przestrzeni do abstrakcyjnych pojęć: W stronę teorii poznania geometrycznego. W: R. Murawski, J. Woleński (red.), Problemy filozofii matematyki i informatyki (129-143), Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza [PDF]

Hohol, M. (2018). Biopsychologiczne podstawy poznania geometrycznego. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce — Prace Komisji Filozofii Nauk Polskiej Akademii Umiejętności64, 137-165 [LINK] [PDF]

Hohol, M., Baran, B., Krzyżowski, M., Francikowski, J. (2017). Does spatial navigation have a blind-spot? Visiocentrism is not enough to explain the navigational behavior comprehensively. Frontiers in Behavioral Neuroscience11(154). https://doi.org/10.3389/fnbeh.2017.00154 [LINK] [PDF]

Wołoszyn, K., Hohol, M. (2017). Commentary: The poverty of embodied cognition. Frontiers in Psychology, 8(845). http://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00845 [LINK] [PDF]

Hohol, M., Cipora, K., Willmes, K., Nuerk, H.-C. (2017). Bringing back the balance: Domain-general processes are also important in numerical cognition. Frontiers in Psychology, 8(499). http://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00499 [LINK] [PDF]

Cipora, K., Hohol, M., Nuerk, H.-C., Willmes, K., Brożek, B., Kucharzyk, B., Nęcka, E. (2016) Professional mathematicians differ from controls in their spatial-numerical associations, Psychological Research, 80, 710–726. http://doi.org/10.1007/s00426-015-0677-6 [LINK] [PDF]

Kwiatek, Ł., Hohol, M. (2016). Embodiment, simulation and the meaning of language. In J. Stelmach, B. Brożek, Ł. Kwiatek (Eds.), The normative mind (111–133). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Kwiatek, Ł., Hohol, M. (2016). The emergence of symbolic communication: From intentional gestures of great apes to human language. In J. Stelmach, B. Brożek i Ł. Kurek (Eds.), The emergence of normative orders (184–213). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M., Furman, M. (2016). On explanation in neuroscience: The mechanistic framework. In M. Heller, B. Brożek, M. Hohol (Eds), The concept of explanation (207-235). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M. (2016). Między wolną wolą a samokontrolą. W: T. Adamczyk (red.), Wolność ocalona (147-163). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL [PDF]

Hohol, M., Wołoszyn, K. (2016). Ewolucja umysłu. W: M. Heller, J. Życiński, Dylematy ewolucji (293-310). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M. (2016). Mechanizmy cnoty. Znak, 730, 24–29 [LINK]

Brożek, B. Hohol, M. (2016). Homo fundamentalis. Znak, 729, 62-69 [LINK]

M. Hohol (2016), Ucieleśniony podmiot: od wspólnej rozmaitości do ‚ja’. W: A. Warmbier (red.), Spór o podmiotowość: Perspektywa interdyscyplinarna (177-190). Kraków: Księgarnia Akademicka [PDF]

Hohol, M., Łukasz, K. (2015), Kulturowa natura moralności, Znak725, 72–77 [LINK]

Brożek, B., Hohol, M. (2015). Language as a tool: An insight form cognitive science. Studia Humana, 4(2), 16–25. http://doi.org/10.1515/sh-2015-0013 [PDF] [LINK]

Szczygieł, M., Cipora, K., Hohol, M. (2015). Liczenie na palcach w ontogenezie i jego znaczenie dla rozwoju kompetencji matematycznych. Psychologia Rozwojowa, 20(3), 23–33. http://doi.org/10.4467/20843879PR.15.014.3803 [PDF]

Hohol M., Cipora, K. (2015). Perspektywy i granice ucieleśnionego poznania matematycznego. W: R. Murawski (red.), Filozofia matematyki i informatyki (119-140). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M. (2015). Współczesne projekty naturalizacji moralności. W: J. Stelmach, B. Brożek, Ł. Kurek, K. Eliasz (red.), Naturalizm prawniczy: Interpretacje (196-208). Warszawa: Wolters Kluwer [PDF]

Hohol, M. (2015). Naturalne podstawy normatywności: Hobbes i Hume. W: J. Stelmach, B. Brożek, Ł. Kurek, K. Eliasz (red.), Naturalizm prawniczy: Stanowiska (22-33). Warszawa: Wolters Kluwer [PDF]

Cipora, K., Szczygieł, M., Hohol, M. (2014). Palce, które liczą: znaczenie liczenia na palcach dla poznania matematycznego u człowieka dorosłego. Psychologia-Etologia-Genetyka30, 59-73 [PDF]

Hohol, M. (2014). W stronę zunifikowanej wiedzy o umyśle: teorie międzydziedzinowe w naukach kognitywnych. W: J. Woleński, A. Dąbroski (red.), Metodologiczne i teoretyczne problemy kognitywistyki (89-111). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M. (2014). To frame an opponent: Cognitive science and (legal) negotiations. In J. Stelmach, B. Brożek (Eds.). Studies in the philosophy of law, Vol. 8 (103-119). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M., Urbańczyk, P. (2014). Some remarks on embodied-embedded social cognition. In J. Dębiec, M. Heller, B. Brożek, J. LeDoux (Eds.), Emotional brain revisited (279-302). Kraków: Copernicus Center Press  [PDF]

Brożek, B., Hohol, M. (2013). Czy matematyka jest normatywna? W: J. Stelmach,  B. Brożek, Ł. Kurek, M. Hohol (red.), W Świecie powinności (173-200). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M., Urbańczyk, P. (2013). Self-deception: Between philosophy and cognitive neuroscience. In J. Stelmach, B. Brożek, Ł. Kurek (Eds.), Philosophy In neuroscience (219-253). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M. (2013). The normativity of mathematics: A neurocognitive approach. In J. Stelmach, B. Brożek, M. Hohol (Eds.), The many faces of normativity (191-222). Kraków: Kraków [PDF]

Hohol, M. (2012). Dlaczego Julian Barbour ogłosił koniec czasu? W: Z. Sajdek, M. Małecki, D. Bentke (red.), Wymiary czasu (108-122). Tarnów: Biblos [PDF]

Grygiel, W. P., Hohol M. (2011). Stephen Hawking’s ontology of physical theories. In B. Brożek, J. Mączka, W.P. Grygiel (Eds.), Philosophy in science: Methods and aplications (105-115). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M. (2011). Matematyczność ucieleśniona. W: B. Brożek, J. Mączka, W.P. Grygiel, M. Hohol (red.), Oblicza racjonalności: Wokół myśli Michała Hellera (143-166). Kraków: Copernicus Center Press  [PDF]

Grygiel, W. P., Hohol, M., Piechowicz, R. (2011). Zmetaforyzowana matematyka i zmatematyzowana metafora. Logos i Ethos, 31(2), 147-168 [LINK]

Hohol, M. (2011). Czy potrzebna nam teoria fundamentalna? Refleksje na temat teorii świadomości Davida Chalmersa. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce44, 3-45 [PDF]

Polak, P., Hohol, M. (2011). Teoria względności Einsteina na tle rozważań metodologicznych Leona Chwistka. Filozofia nauki, 3(75), 107-125 [PDF]

Hohol, M. (2010). Michała Hellera nieliniowy model ewolucji nauki. W: Nauka – ludzka rzecz, tekst pokonferencyjny [PDF]

Butrymowski, P., Hohol, M. (2010). Romualda Swierzbieńskiego dwie krytyki teorii ewolucji. Semina Scientiarum 9, 6-34 [PDF]

Hohol, M. (2010). Moralność w świetle nauk ewolucyjnych. Semina Scientiarum, 9, 132-147 [PDF]

Hohol, M. (2010). Umysł: system sprzeczny, ale nietrywialny. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 47, 89-108 [PDF]

Hohol, M. (2009). Zjawisko kłamstwa w perspektywie nauk neurokognitywnych i ewolucyjnych. Semina Scientiarum, 8, 91-109 [PDF]

Hohol, M. (2009). Roger Penrose: pitagorejczyk zespolony? Semina Scientiarum, 8, 79-90 [PDF]

Grygiel, W. P., Hohol, M. (2009). Teoriopoznawcze i kognitywistyczne wyzwania matematycznego platonizmu. Logos i Ethos2(27), 25-42 [PDF]

Grygiel, W. P., Hohol, M. (2009). Rogera Penrose’a kwantowanie umysłu. Filozofia nauki, 3(67), 5-31 [PDF]

Artykuły popularnonaukowe i publicystyka okołonaukowa

Rotkiewicz, M., współpraca: Hohol, M., Wołoszyn-Hohol, K. (2018). Minineurosłownik: Z jakich struktur i substancji składa się mózg. Polityka – Ja, my, oni, 31, 14-17 [LINK]

Hohol, M., Wołoszyn-Hohol, K. (2018). Świat oczami kota. Tygodnik Powszechny27(3599), 1 lipca 2018, 66-68 [LINK]

Hohol, M. (2018). Pszczoły 1, liczba 0. Tygodnik Powszechny, 25(3597), 9 (krótki komunikat na „Obraz tygodnia”) [LINK]

Wołoszyn-Hohol, K., Hohol, M. (2018). Rydwan z dwoma końmi: Historia badań nad emocjami. Tygodnik Powszechny18-19(3590-3591), 29 kwietnia 2018, dodatek Wielkie Pytania 10, 7-9 [LINK] [PDF]

Hohol, M. (2018) Metody badania mózgu. Tygodnik Powszechny18-19(3590-3591), 29 kwietnia 2018, dodatek Wielkie Pytania 10, passim [LINK] [PDF]

Hohol, M. (2018). Mózg rządzi! Polityka, 12(3153), 21 marca 2018, 67 [LINK]

Hohol, M. (2017). Frenologia, czyli mózg kawałek po kawałku. GraniceNauki.pl, 29.12.2017 [LINK]

Hohol, M. (2017). Historia mycia rąk, czyli trudne narodziny antyseptyki. GraniceNauki.pl, 29.12.2017 [LINK]

Hohol, M. (2017). Spór o człowieka. Tygodnik Powszechny, 50(3570), 10 grudnia 2017, dodatek Wielkie Pytania 8, 3-5 [LINK] [PDF]

Hohol, M. (2017). Myśl ucieleśniona. Nastroje (listopad 2017) [LINK]

Wołoszyn, K., Hohol, M. (2017). Koniec z małpowaniem, Tygodnik Powszechny, 29(3469), 12 lipca 2017, 58-60 [LINK]

Hohol, M. (2017). Umysł po drugiej stronie lustra. Polityka22(3112), 70-71 (31 maja 2017) [LINK]

Wołoszyn, K., Hohol, M. (2017). Emocjonalny rozum i sprawy beznadziejne. Tygodnik Powszechny, 17(3535), 68-71 (23 kwietnia 2017) [LINK] [PDF].

Hohol, M., Wołoszyn, K. (2017). Umysł ucieleśniony: Czyli jaki? Tygodnik Powszechny, 7(3527), dodatek Wielkie Pytania 4, 3–7 (12 lutego 2017); przedruk w: Tygodnik Powszechny: Wszystko co wiemy, Wydanie Specjalne 1(6), 70-74 (25 kwietnia 2018) [PDF]

Wołoszyn, K., Hohol, M. (2016). Na straży biologicznego porządku. Tygodnik Powszechny, 48, 10–11 (27 listopada 2016) [PDF]

Hohol, M., Baran, B. (2016). Myślę, więc wiem gdzie jestem. Tygodnik Powszechny, 41(3509), dodatek Wielkie Pytania 2, 21–22 (9 października 2016) [PDF]

Kwiatek, Ł., Hohol M. (2016). Ale mądrale: Jak myślą zwierzęta? Polityka, 42(3081), 70–73 (12 października 2016) [LINK]

Hohol, M. (2016). Siedem mitów o mózgu. Tygodnik Powszechny37(3505), 10-14 (11 września 2016) [LINK]

Hohol, M. (2016). Myślenie naukowe: Diament, który trzeba oszlifować. W: Pokazać – Przekzać, książka pokonferencyjna. Warszawa: Centrum Nauki Kopernik [PDF]

Hohol, M., Rotkiewicz, M. (2016). Plamy na mózgu. Polityka, 33(3072), 64-66 (10 sierpnia 2016) [LINK]; przedruk w 2018 jako: Zapalone struktury, w: Polityka – Ja, my, oni, 31, 112-114 [LINK]

Hohol, M. (2016). O gustach się dyskutuje. Tygodnik Powszechny, 21(3489), Katalog Copernicus Festival „Piękno”, 39–40 (22 maja 2016) [PDF]

Hohol, M., Kwiatek, Ł. (2016). Piękno w oczach zwierząt. Tygodnik Powszechny, 18(3486), 59–61 (1 maja 2016) (przedruk w TP, 21(3489), Katalog Copernicus Festival „Piękno”, 9–21 (22 maja 2016) [PDF]

Hohol,  M. (2016). Księga mózgu. Polityka – Niezbędnik Inteligenta, 1, 92–95 [LINK]

Hohol, M. (2016). Subiektywny przewodnik po książkach Księdza Cogito. Tygodnik Powszechny, 12(3480), Dodatek „W 80 lat dookoła Wszechświata – urodziny Michała Hellera”, 13–15 (20 marca 2016) [PDF]

Hohol, M. (2015). Nostalgiczny mózg. Tygodnik Powszechny, 51-52(3467-3468), 84 (20-27 grudnia 2015) [LINK]

Hohol, M. (2015). Metafory umysłu. Polityka – Niezbędnik Inteligenta, 2, 83-87 [LINK]

Hohol, M.  (2015), Iluzoryczny jak wolna wola. Tygodnik Powszechny, 26(3442), 54-55 (28 czerwca 2015) [LINK]

Kwiatek, Ł., Hohol, M., (2015). W poszukiwaniu małpiego rozumu. Tygodnik Powszechny, 21(3437), Katalog Copernicus Festival „Geniusz”, 29-32 (24 maja 2015) [PDF]

Hohol, M. (2015). Test słodkiej pianki. Tygodnik Powszechny, 20(3436), 52-53 (17 maja 2015) [link]

Hohol, M., Kwiatek, Ł. (2015). Uniwersalny język. Tygodnik Powszechny, 17(3433), Dodatek Copernicus Festival „Geniusz”, 64-66 (26 kwietnia 2015) (przedruk w: TP, 21(3437), Katalog Copernicus Festival „Geniusz”, 11-14 (24 maja 2015)) [PDF]

Cipora, K., Hohol, M. (2015). Palce się liczą. Tygodnik Powszechny, 16(3432), 50-51 (19 kwietnia 2015) [link]

Muskuły samokontroli, czyli o ćwiczeniu naszej woli, z M. Hoholem rozmawiał Sz. Lucyk, Polska Agencja Prasowa – Nauka w Polsce, 28 lutego 2015 [link]

Hohol, M. (2015). Słabostki silnej woli. Tygodnik Powszechny, 1(3417), 52-53 (4 stycznia 2015) [link]

Hohol, M. (2014). Prezenty przynosi Darwin. Tygodnik Powszechny, 51-52(3415-3416), 90-91 (21-28 grudnia 2014) [link]

Hohol, M. (2014). Neuronowy szał zakupów. Tygodnik Powszechny, 50(3414), 46-47 (14 grudnia 2014) [PDF]

Hohol, M., Kwiatek, Ł. (2014). Schizma w ateizmie. Tygodnik Powszechny, 47(3411), 14-16 (23 listopada 2014) [PDF]

Hohol, M. (2014). Cud neurochirurgii. Tygodnik Powszechny, 44(3408), 8 (2 listopada 2014) (krótki komunikat na „Obraz Tygodnia”) [PDF]

Hohol, M. (2014). Czy można podglądać umysł?, Tygodnik Powszechny, 40(3404), Dodatek Wielkie Pytania, 10-12 (5 października 2014) [PDF]

Kwiatek, Ł., Hohol, M. (2014). Skala dobra i zła. Tygodnik Powszechny, 35(3399), 50-52 (31 sierpnia 2014) [PDF]

Hohol, M. (2014). Genealogia emocji. Charaktery, 57(213), 74-77 (wrzesień 2014) [PDF]

Hohol, M., Kwiatek,  Ł. (2014). Ewolucja natury ludzkiej. Tygodnik Powszechny, 31(3395), 48-49 (3 sierpnia 2014) [PDF]

Kwiatek, Ł., Hohol, M. (2014). Zmysł metafory, rozmowa z Piotrem Winkielmanem. Charaktery, 56(212), 80-83 (sierpień 2014) [PDF]

Hohol, M., Kwiatek, Ł. (2014). Korzenie języka, Tygodnik Powszechny, 19(3383), Katalog Copernicus Festival „Rewolucje”, 20-23 (11 maja 2014) [PDF]

Hohol, M., Kwiatek, Ł. (2014). Wewnętrzny kompas. Charaktery, 53(209), 70-75 (maj 2014) [PDF]

Hohol, M., Kwiatek, Ł. (2014). Samolubny opiekun. Charaktery, 48(204), 80-85 (styczeń 2014) [PDF]

Mózg ucieleśniony, Rozmowa M. Rotkiewicza z M. Hoholem, Polityka, 47(2934), 72-74 (20 listopada 2013) [LINK]

Brożek, B. Hohol, M. (2013). Geniusze, savanci i ludzkie kalkulatory. Charaktery, 46(202), 82-87 (listopad 2013) [PDF]

Hohol, M. (2013). Kilka mitów na temat teorii ewolucji. Granice nauki i Interia.pl (21 listopada 2013) [LINK]

Hohol, M. (2013). Umyśle, wyjaśnij sam siebie. Granice nauki i Interia.pl (16 kwietnia 2013) [LINK]

Hohol, M. (2013). Matematyka: mózg plus język plus metafora. Granice nauki i Interia.pl (08 stycznia 2013) [LINK]

Hohol, M., Kwiatek, Ł. (2012). Matematyka: język przyrody i program Wszechświata? Granice nauki i Interia.pl (13 grudnia 2012) [LINK]

Hohol, M. (2012). Czy czas jest iluzją? Granice nauki i Interia.pl (16 maja 2012) [LINK]

Hohol, M. (2012). Czy zdolność do oszukiwania uczyniła nas ludźmi? Granice nauki i Interia.pl (4 kwietnia 2012) [LINK]

Hohol, M. (2011). Neuroekonomia, czyli o mózgu i pieniądzach. Granice nauki i Interia.pl (30 grudnia 2011) [LINK]

Hohol, M. (2011). Memy – pasożyty w naszych umysłach. Granice nauki i Interia.pl (8 grudnia 2011) [LINK]

Hohol, M. (2011). Myślenie metaforami, czyli dlaczego „głowa do góry”? Granice nauki i Interia.pl (5 grudnia 2011) [LINK]

Hohol, M. (2011). Dlaczego człowiek jest z natury dobry? Granice nauki i Interia.pl (14 listopada 2011) [LINK]

Inne teksty

Recenzje książek opublikowane w czasopismach naukowych

Hohol, M. (2013). Mózg, społeczeństwo i wolna wola. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 53, 271-280 (recenzja książki: M. Gazzaniga, Kto tu rządzi? Ja czy mój mózg) [PDF]

Hohol, M. (2013). O regułach w nowym świetle. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 52, 219-224 (recenzja książki: B. Brożek, Rule-rollowing: From imitation to the normative mind) [PDF]

Hohol, M. (2012). Nie należy zaniedbywać (neuro)nauki o pięknie. Logos i Ethos, 2(33), 231-239 (recenzja książki: S. Zeki, Blaski i cienie pracy mózgu. O miłości, sztuce i pogoni za pięknem) [PDF]

Hohol, M. (2012). Niezbędnik teoretyka i praktyka sztucznej inteligencji. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce50, 167-171 (recenzja książki: M. Flasiński, Wprowadzenie do sztucznej inteligencji) [PDF]

Hohol, M. (2011). Searle na nowo odkryty. Logos i Ethos, 1(30), 281-287 (recenzja książki: J. Searle, Umysł: krótkie wprowadzenie) [PDF]

Hohol M. (2010). Darwin jako przebrany za wroga przyjaciel religii. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 47,  161-165 (recenzja książki: F. Ayala, Dar Karola Darwina dla nauki i religii) [PDF]

Hohol, M. (2010). O umyśle, redukcji i emergencji. Logos i Ethos, 2(29), 245-249 (recenzja książki: R. Poczobut, Między redukcją a emergencją) [PDF]

Wstępy i przedmowy do książek

Hohol, M. (2018). Czy tylko ludzie mają umysły?, W: P. Godfrey-Smith, Inne umysły: Ośmiornice i prapoczątki świadomości (s. 9–15), Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Wołoszyn-Hohol, K., Hohol, M. (2017). Neurobiologia bliżej codzienności. W: J. LeDoux, Lęk: Neuronauka na tropie źródeł strachu i lęku (7-17) Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M., Kwiatek, Ł. (2014). Między konfliktem a integracją. W: D. Dennett, Nauka i religia (5-29). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M., Marek, N. (2013). Kognitywistyka, neurofilozofia i badania nad moralnością: W: P. Churchland, Moralność mózgu. Co neuronauka mówi o moralności (7-13). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Brożek, B., Hohol, M., Kurek, Ł., Stelmach, J. (2013). Przedmowa. W: iidem (red.), W świecie powinności (5-9). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Stelmach, J., Brożek, B., Hohol, M. (2013). Preface. W: iidem (Eds.). The many faces of normativity (5-9). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Brożek, B., Olszewski, A., Hohol, M. (2013). Preface. W: iidem (Eds.). Logic in theology (5-7). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Brożek, B., Mączka, J., Grygiel, W. P., Hohol, M. (2011). Dum Deus Calculat… W: iidem (red.), Oblicza racjonalności: Wokół myśli Michała Hellera (9-13). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Tłumaczenia

LeDoux, J. (2017). Lęk: Neuronauka na tropie źródeł strachu i lęku. Tłum. K. Wołoszyn, M. Hohol. Kraków: Copernicus Center Press (oryginalnie: LeDoux, J. (2015). Anxious: Using the brain to understand and treat fear and anxiety. New York: Viking) [LINK]

Grandin, T., Panek, R. (2016). Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów. Tłum. K. Mazurek, Konsultacja i redakcja naukowa: K. Wołoszyn, M. Hohol. Kraków: Copernicus Center Press (oryginalnie: Grandin, T., Panek, R. (2014). The autistic brain: helping different kinds of minds succeed. New York: Mariner Books) [LINK]

Haack, S. (2015). O pragatyzmie prawniczym: dokąd prowadzi nas „Ścieżka prawa”. Przeł. N. Marek, M. Hohol. W: J. Stelmach, B. Brożek, Ł. Kurek, K. Eliasz (red.), Naturalizm prawniczy – stanowiska Wolters Kluwer, Warszawa: Wolters Kluwer (oryginalnie: Haack, S. (2005). On legal pragmatism: where does “The path of the law” lead us?The American Journal of Jurisprudence: An International Forum for Legal Philosophy, 50, 71-105) [PDF]

Churchland, P. S. (2013). Moralność mózgu: Co neuronauka mówi o moralności. Przeł. M. Hohol, N. Marek. Kraków: Copernicus Center Press (oryginalnie: Churchland, P. S. (2011). Braintrust: What neuroscience tells us about morality. Princeton-Oxford: Princeton University Press) [LINK, fragment]

Hage, J. (2013). Deontyczna struktura świata: Analiza podstawowych pojęć normatywnych. Przeł. M. Furman, M. Hohol. W: B. Brożek, M. Hohol, Ł. Kurek, J. Stelmach (red.), W świecie powinności. Kraków: Copernicus Center Press, Kraków 2013 (oryginalnie: Hage, J. (2013). The deontic furniture of the world: An analysis of the basic concepts that embody normativity. W: J. Stelmach, B. Brożek, M. Hohol (red.), The Many faces of normativity. Kraków: Copernicus Center Press) [PDF]

Nęcka, E. (2013). Normatywność z perspektywy psychologicznej. Przeł. N. Marek, M. Hohol. W: B. Brożek, M. Hohol, Ł. Kurek, J. Stelmach (red.). W świecie powinności. Kraków: Copernicus Center Press (oryginalnie: Nęcka, E. (2013). Normativity: A psychological perspective. W: J. Stelmach, B. Brożek, M. Hohol (red.), The many faces of normativity. Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Redakcja wydawnicza książek

Heller, M. (2014). Granice nauki. Kraków: Copernicus Center Press [LINK]

Woleński, J. (2012). Logico-philosophical essays. Kraków: Copernicus Center Press [LINK]

Brożek, B., Mączka, J., Grygiel, W. P. (Eds.). (2013). Philosophy in science: Methods and applications. Kraków: Copernicus Center Press [LINK]

Stelmach, J., Załuski, W. (Eds.). (2011). Studies in the philosophy of law 7: Game theory and the law. Kraków: Copernicus Center Press [LINK]

Go to Top