o mnie

en (click here to enter the English version)

Na niniejszej stronie znajdziecie Państwo między innymi informacje, dotyczące moich publikacji, projektów badawczych, prowadzonych zajęć, wystąpień konferencyjnych, a także CV, nagrania wykładów oraz dane kontaktowe.

Kilka słów o mnie:

Jestem adiunktem w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracuję również w Sekcji Kognitywistyki w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Najogólniej rzecz ujmując, zajmuję się kognitywistyką, czyli interdyscyplinarnymi badaniami ludzkiego umysłu. W szczególności interesuje mnie pytanie skąd wzięła się matematyka, konkretniej jak nasze umysły przyswajają, przetwarzają i tworzą struktury matematyczne. Interesują mnie zarówno liczby: poświęciłem im książkę Umysł matematyczny, napisaną wspólnie z Bartoszem Brożkiem, jak i geometria: kognitywne podstawy tej ostatniej badam aktualnie w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki OPUS Mechanizmy poznania geometrycznego. Przygotowuję również książkę The foundations of geometric cognition w ramach kontraktu z wydawnictwem Routledge. W 2013 roku obroniłem swój doktorat, zatytułowany Struktura teorii neurokognitywnych (wydany został on jako książka pod tytułem Wyjaśnić umysł). Temat ten kontynuuję aktualnie w ramach kierowanego przez Marcina Miłkowkskiego grantu NCN Sonata Bis Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności: unifikacja i integracja badań interdyscyplinarnych. Publikowałem dotychczas m.in. na łamach czasopism naukowych, takich jak Psychological Research, Frontiers in Behavioral Neuroscience, PeerJ: the Journal of Life and Environmental Sciences, Frontiers in Psychology, Journal of Computational Neuroscience. Moje dotychczasowe wysiłki nagrodzone zostały m.in. Nagrodą Naukową POLITYKI, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Start”. Wykładam nauki o poznaniu na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie SWPS w Warszawie i w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Zajmuję się tłumaczeniami książek o tematyce naukowej. Wiele czasu (a także serca) poświęcam upowszechnianiu i popularyzacji nauki. Jako autor artykułów współpracuję z redakcjami Tygodnika Powszechnego oraz Polityki, wcześniej pisywałem również m.in. do Charakterów oraz dla portalu Interia.pl. Chętnie wygłaszam rozmaite wykłady popularnonaukowe, jestem także członkiem zespołu Copernicus College, założonego przez Centrum Kopernika pierwszego polskiego serwisu MOOC, albo jak kto woli, e-uniwersytetu. Prócz mojej specjalności, a więc nauk o ludzkim umyśle i mózgu, moja działalność popularyzatorska skupia się na tym bez czego „nic w biologii nie ma sensu”, a więc na darwinowskiej teorii ewolucji i jej obecności w różnych dziedzinach nauki i kultury. Mieszkam w Krakowie.

Działalność:

 • adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • post-doc w Sekcji Kognitywistyki w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
 • członek Komisji Filozofii Nauk Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego
 • kierownik grantu Mechanisms of Geometric Cognition (NCN) oraz wykonawca grantu Cognitive Science in Search of Unity (NCN)
 • popularyzator nauki: współpracownik działów naukowych Tygodnika Powszechnego i Polityki
 • wykładowca akademicki (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet SWPS w Warszawie oraz Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie)
 • członek zespołu Copernicus College – pierwszego polskiego portalu MOOC

Nagrody i wyróżnienia:

 • Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Start” (2018)
 • Nagroda Naukowa POLITYKI (2013)
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2013-2016)
 • Stypendium doktoranckie (2013) i podoktorskie (2014) finansowane ze środków Fundacji Johna Templetona

Obszary zainteresowań badawczych:

 • kognitywistyka
 • psychologia poznawcza
 • etologia kognitywna
 • metodologia nauk o poznaniu

Prowadzone aktualnie badania:

 • mechanizmy poznania numerycznego i geometrycznego
 • unifikacja i integracja kognitywistyki