Początki geometrii a poznanie rozszerzone

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

W poniedziałek 10.06.2019 o godz. 10.00 wygłoszę referat „Początki geometrii Euklidesowej jako przykład poznania rozszerzone” na Jubileuszowym Zjeździe Matematyków Polskich w Krakowie (AGH, bud. A0, s. 145).

W trakcie wystąpienia będę bronił tezy, że proponowane dotychczas kognitywne teorie matematyki, skupiające się jedynie na indywidualnych czynnikach poznawczych, są niewystarczające by wyjaśnić genezę jej cech, takich jak abstrakcyjność pojęć, konieczność rozumowań i uniwersalność wyników. Na przykładzie „Elementów” Euklidesa pokażę, że dedukcyjna geometria mogła powstać tylko w specyficznej niszy poznawczej, w której dostępne publicznie artefakty -- oznaczone literami diagramy oraz język formularny -- umożliwiały kolaborację między uczonymi, rozszerzając ich indywidualne zdolności poznawcze. Następnie wskażę implikacje tej tezy zarówno dla psychologii matematyki, która bada współczesną formę poznania geometrycznego, jak i filozofii matematyki.

Więcej informacji o Jubileuszowym Zjeździe Matematyków dostępnych jest na stronie internetowej.