Homer, Euklides i narodziny kultury

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

W poniedziałek 10.06.2019 o godz. 18.00 w De Revolutionibus (Bracka 14, Kraków) wygłoszę wykład „Homer, Euklides i narodziny kultury”. Serdecznie zapraszam!

„Iliada”, której autorstwo przypisuje się Homerowi oraz „Elementy” Euklidesa, to jedne z kluczowych dzieł, które ukształtowały naszą cywilizację. Wydawać by się mogło, że należą one do zupełnie różnych sfer kultury. Pierwsze to epos na temat wojny trojańskiej, który zrodził się w tradycji ustnej z improwizowanych pieśni wykonywanych przez niepiśmiennych bardów. Drugie zaś to traktat matematyczny systematyzujący grecką wiedzę matematyczną, w którym po raz pierwszy w historii zastosowano na szeroką skalę aksjomatyczno-dedukcyjną metodę dowodzenia. Badania nad strukturą języka obydwu dzieł wskazują jednak na pewne podobieństwa między nimi. Zarówno „Iliada”, jak i „Elementy” zbudowane są z formuł językowych, czyli dobrze ustalonych i powtarzanych często ciągów słów. Fakt ten jest intrygujący z punktu widzenia kognitywistyki, bowiem w doskonały sposób obrazuje jak wynalazki kulturowe, a konkretnie specyficzne formy użycia języka, rozszerzają i usprawniają naturalne zdolności poznawcze człowieka.

Wykład organizowany w ramach projektu MNiSW „Dialog” (2016-2019).