Foundations of Geometric Cognition – moja książka

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

 

 

Wydawnictwo Routledge (London-New York) opublikowało moją książkę Foundations of geometric cognition.

Opis ze strony wydawcy (tłumaczenie)

Poznawcze podstawy geometrii są od dawna przedmiotem badań, ale nawet dziś nie są one dobrze znane większości psychologów poznawczych i innych naukowców, włączając w to nawet badawczy poznania matematycznego.

Książka „Foundations of geometric cognition” pokazuje, że ludzkie predyspozycje do przyswajania geometrii euklidesowej są głęboko zakorzenione we wzrokowo-przestrzennych zdolnościach naszych mózgów, takich jak orientacja przestrzenna i rozpoznawanie kształtów. Zdolności te współdzielimy z innymi zwierzętami, mają one sięgający milionów lat temu ewolucyjny rodowód i przejawiają się we wczesnych fazach ludzkiej ontogenezy. Jak argumentuje autor, nie mogą one jednak w pełni wyjaśnić dojrzałej formy poznania geometrycznego, umożliwiającej wyciąganie koniecznych i uniwersalnych wniosków na temat obiektów matematycznych. Dr Hohol pokazuje, że geometria euklidesowa, i matematyka w ogóle, nie mogłaby powstać bez unikalnie ludzkiej zdolności do abstrakcyjnego myślenia, wspieranej przez specyficzną kulturowo „niszę poznawczą”, której rusztowanie stanowią profesjonalny język i diagramy.

Przyjmując interdyscyplinarną perspektywę badawczą, której punktem wyjścia jest psychologia poznawcza, i wykorzystując dane z zakresu neuronauki, etologii, ewolucjonizmu i historii poznawczej, Hohol pokazuje wagę podstaw myślenia geometrycznego nie tylko dla całej psychologii poznawczej i kognitywistyki matematyki, ale również dziedzin takich jak edukacja matematyczna oraz filozofia i historia matematyki.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie wydawnictwa Routledge, a fragment, obejmujący pierwszy rozdział, dostępny jest za darmo tutaj (po wejściu należy kliknąć preview PDF).

Dane bibliograficzne

Hohol, M. (2020). Foundations of geometric cognition. London-New York: Routledge. DOI: 10.4324/9780429056291

ISBN: 978-0-367-17344-9 (twarda oprawa) ISBN: 978-0-367-17345-6 (miękka oprawa) ISBN: 978-0-429-05629-1 (ebook)