Badanie matematyków w Scientific Reports!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Nasz artykuł na temat relacji pomiędzy elementarnym przetwarzaniem poznawczym liczb a kompetencjami matematycznymi został opublikowany w czasopiśmie Scientific Reports. Oprócz mnie autorami badania są Klaus Willmes (RWTH Aachen), Edward Nęcka (UJ), Bartosz Brożek (UJ), Hans-Christoph Nuerk (Uniwersytet w Tybindze) i Krzysztof Cipora (Uniwersytet w Loughborough).

Opis bibliograficzny

Hohol, M., Willmes, K., Nęcka, E., Brożek, B., Nuerk, H.-C., & Cipora, K. (2020). Professional mathematicians do not differ from others in the symbolic numerical distance and size effects. Scientific Reports, 10(11531). https://doi.org/10.1038/s41598-020-68202-z [LINK] [PDF]