Replikowalność czy reprodukowalność?

Nasz artykuł o replikacjach w neuronauce obliczeniowej opublikowany w Journal of Computational Neuroscience.