artykuły naukowe w czasopismach i rozdziały w książkach

Miłkowski, M., Clowes, R.W., Rucińska, Z., Przegalińska, A., Zawidzki, T., Gies, A., Krueger, J., McGann, M., Afeltowicz, Ł., Wachowski, W.M., Stjernberg, F., Loughlin, V., Hohol, M. (2018). From wide cognition to mechanisms: A silent revolution. Frontiers in Psychology, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02393 [LINK]

Miłkowski, M., Hensel, W.M., Hohol, M. (2018). Replicability or reproducibility? On the replication crisis in computational neuroscience and sharing only relevant detail. Journal of Computational Neuroscience. online first, https://doi.org/10.1007/s10827-018-0702-z [LINK] [PDF]

Hohol, M., Wołoszyn, K., Nuerk, H.-C., Cipora, K. (2018). A large-scale survey on finger counting routines, their temporal stability and flexibility in educated adults. PeerJ 6(e5878). https://doi.org/10.7717/peerj.5878 [LINK] [PDF]

Hohol, M. (2018). Podstawy neuronauki poznawczej. W: B. Brożek, Ł. Kurek, J. Stelmach (red.), Prawo i nauki kognitywne (13-36), Warszawa: Wolters Kluwer [PDF]

Hohol, M. (2018). Od przestrzeni do abstrakcyjnych pojęć: W stronę teorii poznania geometrycznego. W: R. Murawski, J. Woleński (red.), Problemy filozofii matematyki i informatyki (129-143), Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza [PDF]

Hohol, M. (2018). Biopsychologiczne podstawy poznania geometrycznego. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce — Prace Komisji Filozofii Nauk Polskiej Akademii Umiejętności64, 137-165 [LINK] [PDF]

Hohol, M., Baran, B., Krzyżowski, M., Francikowski, J. (2017). Does spatial navigation have a blind-spot? Visiocentrism is not enough to explain the navigational behavior comprehensively. Frontiers in Behavioral Neuroscience11(154). https://doi.org/10.3389/fnbeh.2017.00154 [LINK] [PDF]

Wołoszyn, K., Hohol, M. (2017). Commentary: The poverty of embodied cognition. Frontiers in Psychology, 8(845). http://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00845 [LINK] [PDF]

Hohol, M., Cipora, K., Willmes, K., Nuerk, H.-C. (2017). Bringing back the balance: Domain-general processes are also important in numerical cognition. Frontiers in Psychology, 8(499). http://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00499 [LINK] [PDF]

Cipora, K., Hohol, M., Nuerk, H.-C., Willmes, K., Brożek, B., Kucharzyk, B., Nęcka, E. (2016) Professional mathematicians differ from controls in their spatial-numerical associations, Psychological Research, 80, 710–726. http://doi.org/10.1007/s00426-015-0677-6 [LINK] [PDF]

Kwiatek, Ł., Hohol, M. (2016). Embodiment, simulation and the meaning of language. In J. Stelmach, B. Brożek, Ł. Kwiatek (Eds.), The normative mind (111–133). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Kwiatek, Ł., Hohol, M. (2016). The emergence of symbolic communication: From intentional gestures of great apes to human language. In J. Stelmach, B. Brożek i Ł. Kurek (Eds.), The emergence of normative orders (184–213). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M., Furman, M. (2016). On explanation in neuroscience: The mechanistic framework. In M. Heller, B. Brożek, M. Hohol (Eds), The concept of explanation (207-235). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M. (2016). Między wolną wolą a samokontrolą. W: T. Adamczyk (red.), Wolność ocalona (147-163). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL [PDF]

Hohol, M., Wołoszyn, K. (2016). Ewolucja umysłu. W: M. Heller, J. Życiński, Dylematy ewolucji (293-310). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M. (2016). Mechanizmy cnoty. Znak, 730, 24–29 [LINK]

Brożek, B. Hohol, M. (2016). Homo fundamentalis. Znak, 729, 62-69 [LINK]

M. Hohol (2016), Ucieleśniony podmiot: od wspólnej rozmaitości do ‚ja’. W: A. Warmbier (red.), Spór o podmiotowość: Perspektywa interdyscyplinarna (177-190). Kraków: Księgarnia Akademicka [PDF]

Hohol, M., Łukasz, K. (2015), Kulturowa natura moralności, Znak725, 72–77 [LINK]

Brożek, B., Hohol, M. (2015). Language as a tool: An insight form cognitive science. Studia Humana, 4(2), 16–25. http://doi.org/10.1515/sh-2015-0013 [PDF] [LINK]

Szczygieł, M., Cipora, K., Hohol, M. (2015). Liczenie na palcach w ontogenezie i jego znaczenie dla rozwoju kompetencji matematycznych. Psychologia Rozwojowa, 20(3), 23–33. http://doi.org/10.4467/20843879PR.15.014.3803 [PDF]

Hohol M., Cipora, K. (2015). Perspektywy i granice ucieleśnionego poznania matematycznego. W: R. Murawski (red.), Filozofia matematyki i informatyki (119-140). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M. (2015). Współczesne projekty naturalizacji moralności. W: J. Stelmach, B. Brożek, Ł. Kurek, K. Eliasz (red.), Naturalizm prawniczy: Interpretacje (196-208). Warszawa: Wolters Kluwer [PDF]

Hohol, M. (2015). Naturalne podstawy normatywności: Hobbes i Hume. W: J. Stelmach, B. Brożek, Ł. Kurek, K. Eliasz (red.), Naturalizm prawniczy: Stanowiska (22-33). Warszawa: Wolters Kluwer [PDF]

Cipora, K., Szczygieł, M., Hohol, M. (2014). Palce, które liczą: znaczenie liczenia na palcach dla poznania matematycznego u człowieka dorosłego. Psychologia-Etologia-Genetyka30, 59-73 [PDF]

Hohol, M. (2014). W stronę zunifikowanej wiedzy o umyśle: teorie międzydziedzinowe w naukach kognitywnych. W: J. Woleński, A. Dąbrowski (red.), Metodologiczne i teoretyczne problemy kognitywistyki (89-111). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M. (2014). To frame an opponent: Cognitive science and (legal) negotiations. In J. Stelmach, B. Brożek (Eds.). Studies in the philosophy of law, Vol. 8 (103-119). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M., Urbańczyk, P. (2014). Some remarks on embodied-embedded social cognition. In J. Dębiec, M. Heller, B. Brożek, J. LeDoux (Eds.), Emotional brain revisited (279-302). Kraków: Copernicus Center Press  [PDF]

Brożek, B., Hohol, M. (2013). Czy matematyka jest normatywna? W: J. Stelmach,  B. Brożek, Ł. Kurek, M. Hohol (red.), W Świecie powinności (173-200). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M., Urbańczyk, P. (2013). Self-deception: Between philosophy and cognitive neuroscience. In J. Stelmach, B. Brożek, Ł. Kurek (Eds.), Philosophy In neuroscience (219-253). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M. (2013). The normativity of mathematics: A neurocognitive approach. In J. Stelmach, B. Brożek, M. Hohol (Eds.), The many faces of normativity (191-222). Kraków: Kraków [PDF]

Hohol, M. (2012). Dlaczego Julian Barbour ogłosił koniec czasu? W: Z. Sajdek, M. Małecki, D. Bentke (red.), Wymiary czasu (108-122). Tarnów: Biblos [PDF]

Grygiel, W. P., Hohol M. (2011). Stephen Hawking’s ontology of physical theories. In B. Brożek, J. Mączka, W.P. Grygiel (Eds.), Philosophy in science: Methods and aplications (105-115). Kraków: Copernicus Center Press [PDF]

Hohol, M. (2011). Matematyczność ucieleśniona. W: B. Brożek, J. Mączka, W.P. Grygiel, M. Hohol (red.), Oblicza racjonalności: Wokół myśli Michała Hellera (143-166). Kraków: Copernicus Center Press  [PDF]

Grygiel, W. P., Hohol, M., Piechowicz, R. (2011). Zmetaforyzowana matematyka i zmatematyzowana metafora. Logos i Ethos, 31(2), 147-168 [LINK]

Hohol, M. (2011). Czy potrzebna nam teoria fundamentalna? Refleksje na temat teorii świadomości Davida Chalmersa. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce44, 3-45 [PDF]

Polak, P., Hohol, M. (2011). Teoria względności Einsteina na tle rozważań metodologicznych Leona Chwistka. Filozofia nauki, 3(75), 107-125 [PDF]

Hohol, M. (2010). Michała Hellera nieliniowy model ewolucji nauki. W: Nauka – ludzka rzecz, tekst pokonferencyjny [PDF]

Butrymowski, P., Hohol, M. (2010). Romualda Swierzbieńskiego dwie krytyki teorii ewolucji. Semina Scientiarum 9, 6-34 [PDF]

Hohol, M. (2010). Moralność w świetle nauk ewolucyjnych. Semina Scientiarum, 9, 132-147 [PDF]

Hohol, M. (2010). Umysł: system sprzeczny, ale nietrywialny. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 47, 89-108 [PDF]

Hohol, M. (2009). Zjawisko kłamstwa w perspektywie nauk neurokognitywnych i ewolucyjnych. Semina Scientiarum, 8, 91-109 [PDF]

Hohol, M. (2009). Roger Penrose: pitagorejczyk zespolony? Semina Scientiarum, 8, 79-90 [PDF]

Grygiel, W. P., Hohol, M. (2009). Teoriopoznawcze i kognitywistyczne wyzwania matematycznego platonizmu. Logos i Ethos2(27), 25-42 [PDF]

Grygiel, W. P., Hohol, M. (2009). Rogera Penrose’a kwantowanie umysłu. Filozofia nauki, 3(67), 5-31 [PDF]

Go to Top