en (click here to enter the English version)

Na niniejszej stronie znajdziecie Państwo między innymi informacje, dotyczące moich publikacji, projektów badawczych, prowadzonych zajęć, wystąpień konferencyjnych, a także CV, nagrania wykładów oraz dane kontaktowe.

Kilka słów o mnie:

©Tadeusz Późniak/POLITYKA

©Tadeusz Późniak/POLITYKA

Jestem adiunktem w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracuję również w Sekcji Kognitywistyki w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Najogólniej rzecz ujmując, zajmuję się kognitywistyką, czyli interdyscyplinarnymi badaniami ludzkiego umysłu. W szczególności interesuje mnie pytanie skąd wzięła się matematyka, konkretniej jak nasze umysły przyswajają, przetwarzają i tworzą struktury matematyczne. Interesują mnie zarówno liczby: poświęciłem im książkę Umysł matematyczny, napisaną wspólnie z Bartoszem Brożkiem, jak i geometria: kognitywne podstawy tej ostatniej badam aktualnie w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki OPUS Mechanizmy poznania geometrycznego. Przygotowuję również książkę The foundations of geometric cognition w ramach kontraktu z wydawnictwem Routledge. W 2013 roku obroniłem swój doktorat, zatytułowany Struktura teorii neurokognitywnych (wydany został on jako książka pod tytułem Wyjaśnić umysł). Temat ten kontynuuję aktualnie w ramach kierowanego przez Marcina Miłkowkskiego grantu NCN Sonata Bis Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności: unifikacja i integracja badań interdyscyplinarnych. Moje dotychczasowe wysiłki nagrodzone zostały m.in. Nagrodą Naukową POLITYKI, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Start”. Wykładam nauki o poznaniu na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Zajmuję się tłumaczeniami książek o tematyce naukowej. Wiele czasu (a także serca) poświęcam upowszechnianiu i popularyzacji nauki. Jako autor artykułów współpracuję z redakcjami Tygodnika Powszechnego oraz Polityki, wcześniej pisywałem również m.in. do Charakterów oraz dla portalu Interia.pl. Chętnie wygłaszam rozmaite wykłady popularnonaukowe, jestem także koordynatorem Copernicus College, założonego przez Centrum Kopernika pierwszego polskiego serwisu MOOC, albo jak kto woli, e-uniwersytetu. Prócz mojej specjalności, a więc nauk o ludzkim umyśle i mózgu, moja działalność popularyzatorska skupia się na tym bez czego „nic w biologii nie ma sensu”, a więc na darwinowskiej teorii ewolucji i jej obecności w różnych dziedzinach kultury. Mieszkam w Krakowie, ale często można mnie spotkać w Warszawie.

Działalność:

 • Adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Pracownik Sekcji Kognitywistyki w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
 • członek Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego
 • Kierownik grantu Mechanisms of Geometric Cognition (NCN) oraz wykonawca grantu Cognitive Science in Search of Unity (NCN)
 • popularyzator nauki: stały współpracownik działu naukowego Tygodnika Powszechnego, współpracuję także z działem naukowym Polityki
 • Wykładowca akademicki (Uniwersytet SWPS w Warszawie oraz Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie)
 • koordynator Copernicus College – pierwszego polskiego e-uniwersytetu stworzonego przez Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych i Fundację Centrum Kopernika

Nagrody i wyróżnienia:

 • Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Start” (2018)
 • Nagroda Naukowa POLITYKI (2013)

  by my beloved wife: Kinga Wołoszyn-Hohol

 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2013-2016)
 • Stypendium doktoranckie (2013) i podoktorskie (2014) finansowane ze środków Fundacji Johna Templetona

Obszary zainteresowań badawczych:

 • kognitywistyka
 • psychologia poznawcza
 • etologia kognitywna
 • metodologia nauk o poznaniu

Prowadzone aktualnie badania:

 • mechanizmy poznania numerycznego i geometrycznego
 • unifikacja i integracja kognitywistyki

by Klaudia Suszycka-Michnowska

 

Mój profil na stronie IFiS PAN

Nauka Polska Bazy OPI

Polska Bibliografia Naukowa

Google scholar  (cytowania prac)

Follow me on Academia.edu

CogSc_GrantSonataBis

In English en