dydaktyka

Aktualnie prowadzone wykłady kursoryczne i organizowane seminaria:

 • Philosophy: Tools for thinking (Polish-Japanese Academy of Information Technology, Warsaw). Materials for students
 • Centralne problemy kognitywistyki (Uniwersytet SWPS, Warszawa)
 • Cognitive Science (Polish-Japanese Academy of Information Technology, Warsaw)
 • Seminarium Filozofia Kognitywistyki (współorganizacja z prof. M. Miłkowskim; IFiS PAN, Warszawa)

Moje doświadczenie dydaktyczne z poprzednich lat obejmuje prowadzenie następujących zajęć akademickich:

wykłady kursoryczne:

 • Psychologia poznawcza (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017)
 • Filozofia języka z elementami lingwistyki (2013/2014)
 • Filozofia nauki (2012/2013)
 • Lingwistyka kognitywna (2014/2015)
 • Nauki kognitywne II (2012/2103)
 • Przyrodnicze i kulturowe obrazy świata (2013/2014, 2014/2015)
 • Wstęp do filozofii (2013/2014, 2014/2015)
 • Wprowadzenie do Filozofii Umysłu i Kognitywistyki I i II (2012/2013, 2013/2014, )

wykłady monograficzne (obieralne):

 • Filozofia umysłu I i II (2010/2011)
 • Poznanie matematyczne (2013/2014)
 • Poznanie ucieleśnione (2014/2015)
 • Struktura teorii neurokognitywnych (2012/2013)
 • Umysł społeczny (2014/2015)
 • Umysł ucieleśniony (2011/2012)
 • Umysł a nauki ewolucyjne (2011/2012)

ćwiczenia:

 • Psychologia poznawcza (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017)
 • Filozofia nauki dla kognitywistów (2012/2013)
 • Filozofia przyrody (2010/2011, 2012/2013)
 • Logika I (2013/2014)
 • Wprowadzenie do filozofii umysłu i kognitywistyki (2011/2012, 2013/2014)
 • Wprowadzenie do filozofii umysłu i kognitywistyki II (2011/2012, 2012/2013)

zajęcia e-learningowe (studia podyplomowe):

 • Neuronauka i jaźń (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015)
 • Moralność w świetle teorii ewolucji i neuronauki (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015)
 • Filozofii nauki (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015)