dydaktyka

Zajęcia prowadzone w aktualnym semestrze (letni 2018/2019):

  • Seminarium kognitywistyczne (Uniwersytet Jagielloński)
  • Centralne problemy kognitywistyki (Uniwersytet SWPS)
  • Procesy poznawcze i neurokognitywistyka (Uniwersytet SWPS)
  • Cognitive Science (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych)

Moje doświadczenie dydaktyczne z poprzednich lat obejmuje prowadzenie następujących kursów:

Cognitive Science, Centralne problemy kognitywistyki, Procesy poznawcze i neurokognitywistyka Psychologia poznawcza, Nauki kognitywne, Poznanie matematycznePoznanie ucieleśnioneStruktura teorii neurokognitywnychUmysł społecznyLingwistyka kognitywnaUmysł a nauki ewolucyjneWprowadzenie do filozofii umysłu i kognitywistykiWstęp do filozofii, Filozofia przyrody, Filozofia nauki, Logika, Obrazy świataFilozofia umysłu.